Sumperk Flashcards Preview

Banking > Sumperk > Flashcards

Flashcards in Sumperk Deck (10):
0

Šumperk je město a okres v Olomouckém kraji v České republice. Nazývá se Brána jeseniků.

Šumperk is a town and district in the Olomouc region of the Czech Republic.
It is called the gate to Jeseniky mountains.

1

Sklada se

Consist of

2

Prehistory, middle age
Tato oblast nebula obydlena. Predpoklada se, ze údolí Desné bylo a
Tér stovkou Jantarové stezky.

Area of the Šumperk basin probably was not permanently inhabited.
It's speculated that the Desna Valley was alternative route of Amber road.

3

Was Established

Zalozen

4

Settlers of Silesia

Osadnici ze Slezska

5

Due

Behemoth

6

Nalezy

Deposits of precious metal and copper

7

Moravske hrabstvi

Moravian margrave

8

V Roche 1281 byla Previn psaná zmínka o Sumperku.

In 1281, first mention about Šumperk was written.

9

Dominikánský klášter byl založen v roce

Dominican monastery was founded in 1297.