Reading Vocabulary Flashcards Preview

Turkish > Reading Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Reading Vocabulary Deck (128):
1

gar

train station terminal

2

kabul etmek

to receive or accept

3

meclis

Assembly

4

süre

period of time

5

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Turkish Grand National Assembly

6

Cumhurbaşkanı

President of the Republic

7

dostluk

friendship

8

konuk

guest

9

resmi

official

10

tamamlamak

to complete

11

temas

contact

12

yararlı

useful

13

yurt

homeland

14

ziyaret

visit

15

beraberindeki

together with

16

heyet

delegation

17

imzalamak

to sign

18

tören

ceremony

19

karşılamak

to welcome

20

ticari ilişkiler

trade relations

21

önem vermek

to place importance on

22

ortak

joint

23

belediye başkanı

mayor

24

tarafindan

by (from)

25

ev sahibi

host

26

yayımlanmak

to announce

27

çöl

desert

28

kıta

continent

29

kaplı

covered

30

köle

slave

31

sağlık girişmi

health initiative

32

yat

yacht

33

toplam

total

34

tanımak

to recognize

35

koy

bay

36

çelenk

wreath

37

canlı

live

38

üretim

production

39

hitap etmek

to address

40

iptal etmek

to cancel

41

nedeniyle

because of

42

dahil

including

43

sahne

stage

44

kaldırmak

to remove

45

üst düzey

high level

46

eşlik etmek

to accompany

47

takiben

following

48

ardından

followıng

49

gayriresmi

unofficial

50

kadın hakları

women's rights

51

esnaf

small retailer

52

el sıkmak

to shake hands

53

iklim değişikliğiyle

climate change

54

mücadele

fight

55

yanı sıra

right along with

56

hitaben

speaking to

57

bu yana

since

58

sağlamlaştırmak

to strengthen

59

gidiş dönüş

round trip

60

katılımcı

participant

61

merak etmek

to be curious about

62

müthis

amazing

63

mağlup etmek

to defeat

64

hayal kırıklığı

disappoıntment

65

train station terminal

gar

66

to receive or accept

kabul etmek

67

Assembly

meclis

68

period of time

süre

69

Turkish Grand National Assembly

Türkiye Büyük Millet Meclisi

70

President of the Republic

Cumhurbaşkanı

71

friendship

dostluk

72

guest

konuk

73

official

resmi

74

to complete

tamamlamak

75

contact

temas

76

useful

yararlı

77

homeland

yurt

78

visit

ziyaret

79

together with

beraberindeki

80

delegation

heyet

81

to sign

imzalamak

82

ceremony

tören

83

to welcome

karşılamak

84

trade relations

ticari ilişkiler

85

to place importance on

önem vermek

86

joint

ortak

87

mayor

belediye başkanı

88

by (from)

tarafindan

89

host

ev sahibi

90

to announce

yayımlanmak

91

desert

çöl

92

continent

kıta

93

covered

kaplı

94

slave

köle

95

health initiative

sağlık girişmi

96

yacht

yat

97

total

toplam

98

to recognize

tanımak

99

bay

koy

100

wreath

çelenk

101

live

canlı

102

production

üretim

103

to address

hitap etmek

104

to cancel

iptal etmek

105

because of

nedeniyle

106

including

dahil

107

stage

sahne

108

to remove

kaldırmak

109

high level

üst düzey

110

to accompany

eşlik etmek

111

following

takiben

112

followıng

ardından

113

unofficial

gayriresmi

114

women's rights

kadın hakları

115

small retailer

esnaf

116

to shake hands

el sıkmak

117

climate change

iklim değişikliğiyle

118

fight

mücadele

119

right along with

yanı sıra

120

speaking to

hitaben

121

since

bu yana

122

to strengthen

sağlamlaştırmak

123

round trip

gidiş dönüş

124

participant

katılımcı

125

to be curious about

merak etmek

126

amazing

müthis

127

to defeat

mağlup etmek

128

disappoıntment

hayal kırıklığı