Turkish Connectors Flashcards Preview

Turkish > Turkish Connectors > Flashcards

Flashcards in Turkish Connectors Deck (112):
1

going forward

artık

2

according to

göre

3

according to me

ben göre

4

I am not sure

emin değilim

5

I am sure

eminim

6

not really

pek değil

7

same cup, same bath

aynı tas aynı hamam

8

correct

doğru

9

in the end

nihayet

10

therefore

bu sebeple

11

neither... nor

hem... hem

12

ayrıca

additionally

13

firstly

birinci olarak

14

secondly

ikinci olarak

15

why?

niçin

16

times

kez

17

in my opinion

bence

18

together

beraber

19

however

ancak

20

because of that

onun için

21

excuse me

affedersiniz

22

I am sorry

üzgünüm

23

generally

genelikle

24

less

daha az

25

yet

henüz

26

because

çünkü

27

of course

tabiki

28

approximately

yaklaşık

29

around

hemen hemen

30

almost

neredeyse

31

or

vea

32

and

ve

33

only

sadece

34

previously

daha önce

35

here

bura

36

there

ora

37

about

hakkında

38

this

bu

39

that

o

40

in fact

aslında

41

at the same time

aynı zamanda

42

at least

en azından

43

for example

örneğin

44

perhaps

herhalde

45

maybe

belki

46

I think so

sanırım

47

I hope so

umarım

48

in addition

ayrıca

49

meanwhile

bu sırada

50

futhermore

bundan başka

51

In my opinion

benim fikrime göre

52

finally

sonunda

53

personally

şahsen

54

as far as I know

bildiğim kadarıyla

55

unfortunately

maalesef

56

on the other hand

buna karşın

57

artık

going forward

58

göre

according to

59

ben göre

according to me

60

emin değilim

I am not sure

61

eminim

I am sure

62

pek değil

not really

63

aynı tas aynı hamam

same cup, same bath

64

doğru

correct

65

nihayet

in the end

66

bu sebeple

therefore

67

hem... hem

neither... nor

68

additionally

ayrıca

69

birinci olarak

firstly

70

ikinci olarak

secondly

71

niçin

why?

72

kez

times

73

bence

in my opinion

74

beraber

together

75

ancak

however

76

onun için

because of that

77

affedersiniz

excuse me

78

üzgünüm

I am sorry

79

genelikle

generally

80

daha az

less

81

henüz

yet

82

çünkü

because

83

tabiki

of course

84

yaklaşık

approximately

85

hemen hemen

around

86

neredeyse

almost

87

vea

or

88

ve

and

89

sadece

only

90

daha önce

previously

91

bura

here

92

ora

there

93

hakkında

about

94

bu

this

95

o

that

96

aslında

in fact

97

aynı zamanda

at the same time

98

en azından

at least

99

örneğin

for example

100

herhalde

perhaps

101

belki

maybe

102

sanırım

I think so

103

umarım

I hope so

104

ayrıca

in addition

105

bu sırada

meanwhile

106

bundan başka

futhermore

107

benim fikrime göre

In my opinion

108

sonunda

finally

109

şahsen

personally

110

bildiğim kadarıyla

as far as I know

111

maalesef

unfortunately

112

buna karşın

on the other hand