Turkish 14 Flashcards Preview

Turkish > Turkish 14 > Flashcards

Flashcards in Turkish 14 Deck (150):
1

katlanmak

to bear

2

vakıf

charity organization

3

mücadele

struggle

4

çaba harcamadan

effortless

5

çaba

effort

6

zeki

intelligence

7

hafıza

memory (part of the brain)

8

anı

a memory of something

9

iltifat etmek

to complete

10

dul kadın

widow

11

ekmek

to plant

12

üzülmek

to get sad

13

karışık duygular yaşmak

to have mixed emotions

14

sakın

calm

15

sakınleştirmek

to calm someone down

16

araç

device

17

mahvolmak

to be ruined/sunk

18

minyon

petite

19

ince

thin

20

vicdan

conscience

21

bilerek

knowingly

22

bilmeyerek

unknowingly

23

esnek

flexible

24

işaret

signal/sign

25

müttefik

ally

26

ayıp

shame/disgrace

27

inkar etmek

to deny something

28

hatırım için

for my sake

29

cinsiyet

gender

30

öngörmek

to foresee/predict

31

telekulak

phone tapping

32

bu sefer

this time around

33

sahtekar

crook/imposter

34

daha ne olsun?

what else do you expect?

35

ikimiz

both of us

36

ihtimallar dahilinde

it's a possibility

37

şimdiki aklım olsaydı

if I knew then what I know now

38

aklım ermez

it beats me

39

tek bildiğim

all I know...

40

haşa

far from it

41

cahillik

ignorance/inexperience

42

cahil

ignorant/simple minded

43

bakar mısınız?

excuse me?

44

çaresiz

helpless

45

eleştirmek

to criticize

46

her kafadan bir ses çıkıyor

a different voice from every head

47

itiraf etmek

to admıt

48

pis işler

dirty work

49

garıp gelmek

to seem strange

50

haberdar etmek

to inform

51

haberdar olmak

to be informed

52

iç soruşturma

internal investigation

53

gelir dağılımı

income distribution

54

kısır döngu

vicious cycle

55

tanıdık

familiar

56

salak

fool/idiot

57

ne yaparsan yap

any way you slice it

58

ancak o zaman

only then

59

şart

condition/requirement

60

öfkelenmek

to get angry

61

pes etmek

to surrender

62

aklını kullanmak

to use one's head

63

adalet yerini buldu

justice was served

64

duygulanmak

to be moved

65

kendi işine bak

mind your own business

66

ortalığı bulandırmak

to stir the pot

67

sevindim

I'm glad

68

falan fılan

and so on

69

konuyu kapatmak

to drop the subject

70

artık mesela yok

that takes care of that

71

uzatma artık

don't push it/drop it

72

ağzını hayra aç

heaven forbid!

73

yuha

boo

74

mezbele

pigsty/dump

75

anlaştık mı?

deal?

76

to bear

katlanmak

77

charity organization

vakıf

78

struggle

mücadele

79

effortless

çaba harcamadan

80

effort

çaba

81

intelligence

zeki

82

memory (part of the brain)

hafıza

83

a memory of something

anı

84

to complete

iltifat etmek

85

widow

dul kadın

86

to plant

ekmek

87

to get sad

üzülmek

88

to have mixed emotions

karışık duygular yaşmak

89

calm

sakın

90

to calm someone down

sakınleştirmek

91

device

araç

92

to be ruined/sunk

mahvolmak

93

petite

minyon

94

thin

ince

95

conscience

vicdan

96

knowingly

bilerek

97

unknowingly

bilmeyerek

98

flexible

esnek

99

signal/sign

işaret

100

ally

müttefik

101

shame/disgrace

ayıp

102

to deny something

inkar etmek

103

for my sake

hatırım için

104

gender

cinsiyet

105

to foresee/predict

öngörmek

106

phone tapping

telekulak

107

this time around

bu sefer

108

crook/imposter

sahtekar

109

what else do you expect?

daha ne olsun?

110

both of us

ikimiz

111

it's a possibility

ihtimallar dahilinde

112

if I knew then what I know now

şimdiki aklım olsaydı

113

it beats me

aklım ermez

114

all I know...

tek bildiğim

115

far from it

haşa

116

ignorance/inexperience

cahillik

117

ignorant/simple minded

cahil

118

excuse me?

bakar mısınız?

119

helpless

çaresiz

120

to criticize

eleştirmek

121

a different voice from every head

her kafadan bir ses çıkıyor

122

to admıt

itiraf etmek

123

dirty work

pis işler

124

to seem strange

garıp gelmek

125

to inform

haberdar etmek

126

to be informed

haberdar olmak

127

internal investigation

iç soruşturma

128

income distribution

gelir dağılımı

129

vicious cycle

kısır döngu

130

familiar

tanıdık

131

fool/idiot

salak

132

any way you slice it

ne yaparsan yap

133

only then

ancak o zaman

134

condition/requirement

şart

135

to get angry

öfkelenmek

136

to surrender

pes etmek

137

to use one's head

aklını kullanmak

138

justice was served

adalet yerini buldu

139

to be moved

duygulanmak

140

mind your own business

kendi işine bak

141

to stir the pot

ortalığı bulandırmak

142

I'm glad

sevindim

143

and so on

falan fılan

144

to drop the subject

konuyu kapatmak

145

that takes care of that

artık mesela yok

146

don't push it/drop it

uzatma artık

147

heaven forbid!

ağzını hayra aç

148

boo

yuha

149

pigsty/dump

mezbele

150

deal?

anlaştık mı?