Turkish II Flashcards Preview

Turkish > Turkish II > Flashcards

Flashcards in Turkish II Deck (224):
1

meclis

assembly

2

başkan

president

3

yolculuk

journey, trip

4

gar

train station

5

yolcu

passenger

6

dünya

world

7

dedi ki

he said that...

8

eski

old (long time)

9

toplantı

meeting

10

sohbet

a chat

11

güneşli

sunny

12

daha önce

previously

13

ondan

from that

14

şundan

from that

15

bundan

from this

16

şuna

to that

17

buna

to this

18

ora

there

19

şuna

there

20

bura

here

21

o

that (far away)

22

şu

that (you can see or point to)

23

bu

this

24

mutfak

kitchen

25

bedava

free

26

ücret

price

27

ücretsiz

free

28

örneğin

for example

29

sadece

only

30

tekrar

again

31

pek değil

not really

32

beraber

together

33

kizim

my daughter

34

kiz

daughter

35

oğulum

my son

36

oğul

son

37

ev işi

housework

38

meşgul

busy

39

geçmiş olsun

get well soon

40

vah vah

too bad!

41

hakkinda

about

42

hayret

how surprising

43

ondan için

because of that

44

aylı

family

45

koltuk

armchair

46

ne kadar sürdü

how long did it last

47

kizkardeş

sister

48

dakika

minute

49

Pazar

Sunday

50

Cumartesi

Saturday

51

Cuma

Friday

52

kütüphane

library

53

her gün

every day

54

her

each/every

55

çorba

soup

56

sinek

fly

57

peçete

napkin

58

şerefe

cheers!

59

afiyet olsun

bon appetit

60

hesap

bill

61

istiyorum lütfen

please bring me...

62

sokak

street

63

hem

both

64

ne kadar

how long

65

olarak

as

66

şehir

city

67

anne

mother

68

baba

father

69

yazar

writer

70

açık

open

71

mangal

grill

72

güle güle

good-bye

73

görüşmek üzere

see you soon

74

yakında

soon

75

saygılar

respects/regards

76

geç kaldım

I'm late

77

yani

in other words

78

tesadüf

coincidence

79

araştirma

research

80

sıcak

hot

81

lezzetli

tasty

82

ucuz

cheap

83

kücük

little, small

84

gibi

like, similar to

85

ünlü

famous

86

ülke

country

87

yumuşak

soft

88

hafif

light weight

89

tembel

lazy

90

tatlı

sweet

91

cimri

stingy/frugal

92

akıllı

smart

93

büyük

big

94

zayıf

weak

95

kolay

easy

96

sabersiz

impatient

97

genç

young

98

renkler

colors

99

laboratuar

laboratory

100

çirkin

ugly

101

havuz

swimming pool

102

hava alanın

airport

103

aşçıbaşı

chef

104

şarkuci

singer

105

mesleğiniz nedir

what is your occupation

106

büyükelçi

ambassador

107

bakan

minister

108

ekmekçi

bread maker

109

piyanist

pianist

110

gitarist

guitarist

111

asker

soldier

112

hemşire

nurse

113

assembly

meclis

114

president

başkan

115

journey, trip

yolculuk

116

train station

gar

117

passenger

yolcu

118

world

dünya

119

he said that...

dedi ki

120

old (long time)

eski

121

meeting

toplantı

122

a chat

sohbet

123

sunny

güneşli

124

previously

daha önce

125

from that

ondan

126

from that

şundan

127

from this

bundan

128

to that

şuna

129

to this

buna

130

there

ora

131

there

şuna

132

here

bura

133

that (far away)

o

134

that (you can see or point to)

şu

135

this

bu

136

kitchen

mutfak

137

free

bedava

138

price

ücret

139

free

ücretsiz

140

for example

örneğin

141

only

sadece

142

again

tekrar

143

not really

pek değil

144

together

beraber

145

my daughter

kizim

146

daughter

kiz

147

my son

oğulum

148

son

oğul

149

housework

ev işi

150

busy

meşgul

151

get well soon

geçmiş olsun

152

too bad!

vah vah

153

about

hakkinda

154

how surprising

hayret

155

because of that

ondan için

156

family

aylı

157

armchair

koltuk

158

how long did it last

ne kadar sürdü

159

sister

kizkardeş

160

minute

dakika

161

Sunday

Pazar

162

Saturday

Cumartesi

163

Friday

Cuma

164

library

kütüphane

165

every day

her gün

166

each/every

her

167

soup

çorba

168

fly

sinek

169

napkin

peçete

170

cheers!

şerefe

171

bon appetit

afiyet olsun

172

bill

hesap

173

please bring me...

istiyorum lütfen

174

street

sokak

175

both

hem

176

how long

ne kadar

177

as

olarak

178

city

şehir

179

mother

anne

180

father

baba

181

writer

yazar

182

open

açık

183

grill

mangal

184

good-bye

güle güle

185

see you soon

görüşmek üzere

186

soon

yakında

187

respects/regards

saygılar

188

I'm late

geç kaldım

189

in other words

yani

190

coincidence

tesadüf

191

research

araştirma

192

hot

sıcak

193

tasty

lezzetli

194

cheap

ucuz

195

little, small

kücük

196

like, similar to

gibi

197

famous

ünlü

198

country

ülke

199

soft

yumuşak

200

light weight

hafif

201

lazy

tembel

202

sweet

tatlı

203

stingy/frugal

cimri

204

smart

akıllı

205

big

büyük

206

weak

zayıf

207

easy

kolay

208

impatient

sabersiz

209

young

genç

210

colors

renkler

211

laboratory

laboratuar

212

ugly

çirkin

213

swimming pool

havuz

214

airport

hava alanın

215

chef

aşçıbaşı

216

singer

şarkuci

217

what is your occupation

mesleğiniz nedir

218

ambassador

büyükelçi

219

minister

bakan

220

bread maker

ekmekçi

221

pianist

piyanist

222

guitarist

gitarist

223

soldier

asker

224

nurse

hemşire