Turkish 4 Flashcards Preview

Turkish > Turkish 4 > Flashcards

Flashcards in Turkish 4 Deck (104):
1

sevk etmek

to be led

2

yetki

authority

3

boşanmak

to divorce

4

yarımada

peninsula

5

patlama

explosion

6

kaynak

source

7

nakletmek

to transport

8

baskın

raid

9

tehdit etmek

to threaten

10

tabancı

gun

11

savancı

prosecutor

12

suçlamak

to accuse

13

yalan söylemek

to tell a lie

14

ortalama

approximately

15

saygılar

(to end an official letter)

16

sevgili

Dear ...

17

kuru

dry

18

nemli

humid

19

geleneksel

traditional

20

balkabak

pumpkin

21

erken

early

22

ögle yemeği

lunch

23

sessiz

quiet

24

maalesef

unfortunately

25

cimri

stingy

26

(Name) yerinde mi

Is (name) there

27

(name) ile görüşebilir miyim lutfen

May I speak with...

28

aşağı yukarı

more or less

29

rahip

priest

30

rahibe

nun

31

denetleme

investigation

32

yıkmak

to break down

33

sınamak

to verify

34

yaptırım

sanction

35

çıkartılmak

to remove/eliminate

36

savunma

defense

37

beklenti

expectation

38

başlangıç

beginning

39

özlemek

to miss something

40

altgeçit

underground

41

hazırlık

preparations

42

hayırlı evlat

good kid

43

hiç kimse

nobody

44

üşümak

to get cold

45

aşık olmak

to fall in love

46

suistimal etmek

to abuse

47

kayıtsız göçmen

illegal immigrant

48

uçmak

to fly

49

denge

stability

50

bitkin

exhausted

51

örgüt

organization

52

yeterli

enough

53

to be led

sevk etmek

54

authority

yetki

55

to divorce

boşanmak

56

peninsula

yarımada

57

explosion

patlama

58

source

kaynak

59

to transport

nakletmek

60

raid

baskın

61

to threaten

tehdit etmek

62

gun

tabancı

63

prosecutor

savancı

64

to accuse

suçlamak

65

to tell a lie

yalan söylemek

66

approximately

ortalama

67

(to end an official letter)

saygılar

68

Dear ...

sevgili

69

dry

kuru

70

humid

nemli

71

traditional

geleneksel

72

pumpkin

balkabak

73

early

erken

74

lunch

ögle yemeği

75

quiet

sessiz

76

unfortunately

maalesef

77

stingy

cimri

78

Is (name) there

(Name) yerinde mi

79

May I speak with...

(name) ile görüşebilir miyim lutfen

80

more or less

aşağı yukarı

81

priest

rahip

82

nun

rahibe

83

investigation

denetleme

84

to break down

yıkmak

85

to verify

sınamak

86

sanction

yaptırım

87

to remove/eliminate

çıkartılmak

88

defense

savunma

89

expectation

beklenti

90

beginning

başlangıç

91

to miss something

özlemek

92

underground

altgeçit

93

preparations

hazırlık

94

good kid

hayırlı evlat

95

nobody

hiç kimse

96

to get cold

üşümak

97

to fall in love

aşık olmak

98

to abuse

suistimal etmek

99

illegal immigrant

kayıtsız göçmen

100

to fly

uçmak

101

stability

denge

102

exhausted

bitkin

103

organization

örgüt

104

enough

yeterli