Turkish I Flashcards Preview

Turkish > Turkish I > Flashcards

Flashcards in Turkish I Deck (124):
1

oynamak

to play

2

alişveriş

shopping

3

almak

to buy

4

alişveriş yaptım

I went shopping

5

kalmak

to stay

6

az

little

7

biraz

a little

8

galiba

probably

9

lütfen

please

10

sağolun

thanks

11

yeni

new

12

komşu

neighbor

13

biraz önce

a little while ago

14

ne ilginç

how interesting

15

öyleyse

if so

16

tayın

post (assignment)

17

toplantı

meeting

18

ne kadar

how much

19

sonra

later

20

hafta sonu

weekend

21

şey

thing

22

başka

another

23

yurumak

to walk

24

sevmek

to like

25

nerelisiniz

where are you from?

26

hasta

sick

27

mutlu

happy

28

fakir

poor

29

zengin

rich

30

hazir

ready

31

evli

married

32

yorgun

tired

33

memnun

pleased

34

meslek

occupation

35

çiftçi

farmer

36

kasap

butcher

37

manav

grocer

38

gazeteci

journalist

39

hemşire

nurse

40

futbolcu

soccer player

41

asker

soldier

42

jandarma

gendarme

43

gitarist

guitarist

44

piyanist

pianist

45

ekmekçi

bread baker

46

bakan

government minister

47

büyükelçi

ambassador

48

mesleğiniz nedir

What is your occupation?

49

şarkuci

singer

50

aşçıbaşı

chef

51

müdürlük

administrative office

52

hava alanın

airport

53

havuz

swimming pool

54

çirkin

ugly

55

laboratuar

laboratory

56

renkler

colors

57

genç

young

58

sabersız

impatient

59

kolay

easy

60

zayif

weak/thin

61

büyük

big

62

akıllı

smart

63

to play

oynamak

64

shopping

alişveriş

65

to buy

almak

66

I went shopping

alişveriş yaptım

67

to stay

kalmak

68

little

az

69

a little

biraz

70

probably

galiba

71

please

lütfen

72

thanks

sağolun

73

new

yeni

74

neighbor

komşu

75

a little while ago

biraz önce

76

how interesting

ne ilginç

77

if so

öyleyse

78

post (assignment)

tayın

79

meeting

toplantı

80

how much

ne kadar

81

later

sonra

82

weekend

hafta sonu

83

thing

şey

84

another

başka

85

to walk

yurumak

86

to like

sevmek

87

where are you from?

nerelisiniz

88

sick

hasta

89

happy

mutlu

90

poor

fakir

91

rich

zengin

92

ready

hazir

93

married

evli

94

tired

yorgun

95

pleased

memnun

96

occupation

meslek

97

farmer

çiftçi

98

butcher

kasap

99

grocer

manav

100

journalist

gazeteci

101

nurse

hemşire

102

soccer player

futbolcu

103

soldier

asker

104

gendarme

jandarma

105

guitarist

gitarist

106

pianist

piyanist

107

bread baker

ekmekçi

108

government minister

bakan

109

ambassador

büyükelçi

110

What is your occupation?

mesleğiniz nedir

111

singer

şarkuci

112

chef

aşçıbaşı

113

administrative office

müdürlük

114

airport

hava alanın

115

swimming pool

havuz

116

ugly

çirkin

117

laboratory

laboratuar

118

colors

renkler

119

young

genç

120

impatient

sabersız

121

easy

kolay

122

weak/thin

zayif

123

big

büyük

124

smart

akıllı