Turkish 16 Flashcards Preview

Turkish > Turkish 16 > Flashcards

Flashcards in Turkish 16 Deck (100):
1

emanet etmek

to entrust/commend to

2

örtmek

to cover

3

demeç

statement (spoken not written)

4

ton

tone

5

birleşmek

to unify

6

sollamak

to pass on the road

7

sudan ucuz

cheaper than water

8

sığmak

to fit

9

kırk yılda bir

once in a blue moon

10

aşırı

extreme

11

para koparmak

to extort

12

göründüğü kadar kolay değil

it's not as easy as it looks

13

yanlışlıkla

mistakenly

14

niyet

intention

15

tutucu

socially conservative

16

tanınma

recognition

17

zaman su gibi akıyor

time flies

18

içgüdü

instinct

19

tekmelemek

to kick

20

kısaca

in short

21

işgal etmek

to occupy

22

istihdam

employment

23

aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık

damned if we do, damned if we don't

24

dalkavuk

flunky, lackey

25

yalaka

brown noser

26

kulağa ......... geliyor

it sounds ..........

27

savaş esiri

prisoner of war

28

-i ciddiye almak

to take something seriously

29

kınamak

to condemn

30

somut

tangible

31

soyut

intangible

32

itibar

reputation

33

cezbedici

attractive

34

dahi

even

35

sıradan

ordinary

36

sıradışı

extraordinary

37

buyuk olasılıkla

most likely

38

bağlamak

to tie

39

fırsat

opportunity

40

yük

load

41

hafifletmek

to lighten something

42

-i iple çekmek

to look forward to something

43

göze almak

to consider

44

... güya

supposedly

45

sermaya

capital

46

telif hakları

copyright

47

turnuva

tournament

48

işgücü

workforce

49

fikri mülkiyet hakları

intellectual property rights

50

ham madde

raw materials

51

ne olur ne olmaz

just in case

52

fiili

in practice/actual

53

nikah

wedding

54

rıza

consent

55

hucum etmek

to attack (march on)

56

kale

soccer goal

57

kaleci

goalie

58

hakem

referee

59

çaylak

amateur/no experience

60

devirmek

to take down

61

koparmak

to seize/pick

62

-e dayalı

to depend on

63

yenilenibilir

renewable

64

sera gazları

greenhouse gasses

65

kasıtlı

intentional

66

kastım

my intention

67

halef

predecessor

68

selef

successor

69

halat

rope

70

çifte standart

double standard

71

kanka

buddy

72

kabataslak

rough or very basic

73

sözleşme

contract

74

herşeyi gözönüne alınca

taking everything into consideration

75

bomboş

totally empty

76

fidye

ransom

77

masum

innocent

78

mecbur

mandatory

79

azami

maximum

80

tereyağından kıl çeker gibi

like taking candy from a baby

81

göz yummak

to turn a blind eye

82

ihmal etmek

to neglect

83

uydurmak

to make something up

84

kışkırtmak

to provoke

85

sakatlanmak

to get injured

86

hücum

offense

87

eninde sonunda

sooner or later

88

uçurum

cliff

89

kaçınılmaz

inevitable

90

parmak izi

fingerprint

91

hane halkı

household

92

hesaba katmak

to take into account

93

vıcdanı sızlıyor

to feel guilty about something

94

taban

base

95

aykırı

contradictory

96

küçümsemek

to underestimate

97

armut dibine düşer

the apple doesn't fall from the tree

98

-e tahammül etmek

to put up with something

99

laf aramızda

just between us

100

son çare

last resort