Turkish V Flashcards Preview

Turkish > Turkish V > Flashcards

Flashcards in Turkish V Deck (200):
1

kesmek

to cut

2

haklımak

to be right

3

doğru

correct

4

niçin

why

5

başkan yardımcısı

vice-president

6

gözden geçirmek

to skim or scan

7

Amerika asıllı

American origin

8

alet

tool

9

tamir etmek

to fıx

10

kalanlar

leftovers

11

ödemek

to pay

12

bütün

the entire

13

işçi

worker

14

parmak

finger

15

acımak

to hurt

16

ağrımak

to ache

17

siparis vermek

to order

18

ısmarlamak

to order

19

solak

left*handed

20

hayatta

alive

21

yüyüyerek

on foot

22

Pazartesi

Monday

23

Salı

Tuesday

24

Çarşamba

Wednesday

25

Perşembe

Thursday

26

Cuma

Friday

27

Cumartesi

Saturday

28

Pazar

Sunday

29

Ocak

January

30

Şubat

February

31

Mart

March

32

Nisan

April

33

Mayıs

May

34

Haziran

June

35

Temmuz

July

36

Ağustos

August

37

Eylül

September

38

Ekim

October

39

Kasım

November

40

Aralık

December

41

her zaman

every time

42

her kez

everybody

43

grip

flu/cold

44

acı

bitter

45

ekşi

sour

46

baharatlı

spicy

47

müthiş

wonderful

48

kendi

yourself

49

zararlı

harmful

50

yaygın

wide spread

51

makale

article

52

bilgi

information

53

savaş

war

54

mutlu yıllar

happy birthday

55

faydalı

useful

56

etki

effect

57

çözüm

solution

58

olaylı

eventful

59

açıklama

statement

60

hükümet

government

61

yuksek mahkemi

Supreme Court

62

tam olarak

completely

63

Amerikan halkı

American public

64

yasa

law

65

devlet

state

66

duruma bağli

it depends on the situation

67

ne var ne yok

what's new?

68

sergi

exhibit

69

ait

belongs to

70

zeki

intelligent

71

çizgi film

cartoon

72

bir haber aldım

I got some news

73

heyecanlı

excited

74

yer

place

75

doğümgünü

bırthday

76

aferin!

well done!

77

zamanında

on time

78

huylu

agreeable, well behaved

79

huysuz

grumpy

80

dağ

mountain

81

düğün

wedding

82

bugün tarih ne?

what is the date?

83

nazık

polite

84

artık

going forward, from here on

85

yıldız

star

86

göre

according to

87

bene göre

according to me

88

özel

special

89

boyunca

during

90

çevre

environment

91

muhabir

reporter

92

hırsız

thief

93

fena

terrible

94

emin değilim

I am not sure

95

yoksa

if not

96

bazen

somewhere

97

pek değil

not really

98

endişeli

worried

99

taraftar

supporter

100

hikaye

story

101

to cut

kesmek

102

to be right

haklımak

103

correct

doğru

104

why

niçin

105

vice-president

başkan yardımcısı

106

to skim or scan

gözden geçirmek

107

American origin

Amerika asıllı

108

tool

alet

109

to fıx

tamir etmek

110

leftovers

kalanlar

111

to pay

ödemek

112

the entire

bütün

113

worker

işçi

114

finger

parmak

115

to hurt

acımak

116

to ache

ağrımak

117

to order

siparis vermek

118

to order

ısmarlamak

119

left*handed

solak

120

alive

hayatta

121

on foot

yüyüyerek

122

Monday

Pazartesi

123

Tuesday

Salı

124

Wednesday

Çarşamba

125

Thursday

Perşembe

126

Friday

Cuma

127

Saturday

Cumartesi

128

Sunday

Pazar

129

January

Ocak

130

February

Şubat

131

March

Mart

132

April

Nisan

133

May

Mayıs

134

June

Haziran

135

July

Temmuz

136

August

Ağustos

137

September

Eylül

138

October

Ekim

139

November

Kasım

140

December

Aralık

141

every time

her zaman

142

everybody

her kez

143

flu/cold

grip

144

bitter

acı

145

sour

ekşi

146

spicy

baharatlı

147

wonderful

müthiş

148

yourself

kendi

149

harmful

zararlı

150

wide spread

yaygın

151

article

makale

152

information

bilgi

153

war

savaş

154

happy birthday

mutlu yıllar

155

useful

faydalı

156

effect

etki

157

solution

çözüm

158

eventful

olaylı

159

statement

açıklama

160

government

hükümet

161

Supreme Court

yuksek mahkemi

162

completely

tam olarak

163

American public

Amerikan halkı

164

law

yasa

165

state

devlet

166

it depends on the situation

duruma bağli

167

what's new?

ne var ne yok

168

exhibit

sergi

169

belongs to

ait

170

intelligent

zeki

171

cartoon

çizgi film

172

I got some news

bir haber aldım

173

excited

heyecanlı

174

place

yer

175

bırthday

doğümgünü

176

well done!

aferin!

177

on time

zamanında

178

agreeable, well behaved

huylu

179

grumpy

huysuz

180

mountain

dağ

181

wedding

düğün

182

what is the date?

bugün tarih ne?

183

polite

nazık

184

going forward, from here on

artık

185

star

yıldız

186

according to

göre

187

according to me

bene göre

188

special

özel

189

during

boyunca

190

environment

çevre

191

reporter

muhabir

192

thief

hırsız

193

terrible

fena

194

I am not sure

emin değilim

195

if not

yoksa

196

somewhere

bazen

197

not really

pek değil

198

worried

endişeli

199

supporter

taraftar

200

story

hikaye