This class was created by Brainscape user Gabriel Borg. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (31)

Allmän översikt
Ge exempel pa nagra vanliga stomm...,
Namn nagra egenskaper som ar vase...,
Namn fem olika regler och hjalpme...
5  cards
Materialen strukturella uppbyggnad
Materialen uppbyggnad kan studera...,
Ge exempel pa olika bindningstyper,
Definiera begreppen kohesion och ...
9  cards
Porositet och densitet
Definiera begreppet porositet,
Hur definieras skrymdensitet,
Hur definieras kompaktdensitet
13  cards
Värme
Vad menas med begreppet varmeflod...,
Genom vilka tre processer overfor...,
Vad ar konvektion
16  cards
Fuktfixering och fukttransport
Namn nagra materialegenskaper som...,
Ange fem satt pa vilka vatten kan...,
Definiera begreppet fukttillskott
28  cards
Hållfasthet
Definiera normaltojning och spanning,
Vad menas med en arbetslinje vilk...,
Vad kannetecknar elastisk deforma...
21  cards
Deformationer av last
Vad menas med begreppet krypning,
Vad menas med elastisk respektive...,
Rita ett diagram som visar deform...
11  cards
Volymbeständighet
Vilka tre olika mekanismer kan as...,
Definiera begreppet langdutvidgni...,
Vilken typ av material har extrem...
9  cards
Beständighet
Vad menas med aldring respektive ...,
Nedbrytningsmekanismerna kan inde...,
Namn fyra olika faktorer som pave...
18  cards
Glas
Vilka ar huvudbestandsdelarna i glas,
Ge exempel pa tva olika glasbildare,
Varfor anvands flussmedel vid gla...
13  cards
Materialens egenskaper vid höga temperaturer
Ge ett exempel pa strukturella fo...,
2 keramiska material som upphetta...,
3 hur forandras stalets strackgra...
18  cards
Bitumen. Byggpapp. Folier. Fuktspärrar.
Vad ar byggpapp,
Vad ar en tatskiktsmatta,
Vad ar bitumen
9  cards
Diverse egenskaper. Emissioner. Materialklassificering.
Hur kan man bestamma hardhet hos ...,
Vilken materialegenskap mater man...,
Vilka materialegenskaper ar vikti...
8  cards
Golvmaterial
Ge exempel pa viktiga krav som ka...,
Vilka traslag anvands ofta i sver...,
Hur ar lamellparkett uppbyggd var...
10  cards
Betong
Vilka ar bestandsdelarna i betong,
Vad ar vettencementtalet,
Ge exempel pa olika hjalpmedel so...
40  cards
Natursten, Kalksandsten
Med utgangspunkt fran naturstenen...,
Bergarterna som finns i natursten...,
Hur har bergarternas bildningssat...
7  cards
Skivmaterial
Hur ar plywoodskivor uppbyggda,
Vad ar skillnaden mellan i och u ...,
Beskriv uppbyggnaden av lamelltra
10  cards
Värmeisoleringsmaterial
Vilka tre mekanismer ger upphov t...,
Vad menas med deklarerad och bera...,
Hur ar ett varmeisoleringsmateria...
12  cards
Lättbetong
Det finns fyra olika huvudgrupper...,
Namn nagra olika typer av lattbal...,
Vad ar det for skillnad i uppbygg...
9  cards
Metallurgi
Vad ar en vakans,
Vad ar en dislokation,
Hur paverkar dislokationerna meta...
17  cards
Stål
Vad ar stal,
Vilken typ av jarn erhalls ur en ...,
Vad astadkommer man vid farskning...
19  cards
Aluminium och koppar
0  cards
Keramiska byggnadsmaterial
0  cards
Trä
0  cards
Plast och gummi
0  cards
Puts- och murbruk
0  cards
Ytbehandling
0  cards
Lim
0  cards
Fogmaterial
0  cards
Värmeisoleringsmaterial
0  cards
Skivmaterial
0  cards

More about
byggmaterial

  • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Gabriel Borg's Byggmaterial flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Ytbehandlingsmaterial,lim,fogmaterial...
  • 5 decks
  • 37 flashcards
  • 1 learners
Decks: Ytbehandlingsmaterial, Lim, Fogmaterial, And more!
French
  • 121 decks
  • 6695 flashcards
  • 1289 learners
Decks: Expressions 3, Vocab 68, Vocab 66, And more!
Make Flashcards