Lättbetong Flashcards

1
Q

Det finns fyra olika huvudgrupper av lättbetong. Vilka?

A

Gas/autoklaverd lättbetong
Skum/cellbetong
Lättballastbetong
Hålrumsbetong

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Nämn några olika typer av lättballast.

A

Pimpsten, expander skiffer eller cellplast. Lättklinker (LECA)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är det för skillnad i uppbyggnad mellan hålrums- och lättballastbetong?

A

Hålrumsbetong har ett underskott av finmaterial, det blir inte fyllt mellan de grövre partiklarna. Lättballastbetong har helt enkelt lätt ballast bestående av lättklinker

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vilka råmaterial används vid tillverkningen av autoklaverad lättbetong?

A

Cement eller kalk, blandas med finmalet kiselsyrahaltigt (kvartssand, kalksten) material och vatten. I detta blandas aluminiumpulver som bildar vätgasbubblor.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur härdas autoklaverad lättbetong? Vad sker i denna process?

A

I en autoklav. Genom högt tryck och hög temperatur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

En stor andel av den autoklaverad lättbetong som används är armerad. Vilka två frågeställningar måste beaktas i samband med denna armering?

A

De tillverkas i element som är 1.2 x 6 meter stora. Dimensionerna är således begränsade jämfört med vanlig armerad betong. Korrosionsbeständighet bör beaktas som följt av lättbetongens porositet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hur och av vad tillverkas lättklinker?

A

Kalkfattig lera som sintras i en ugn till 1100 grader till små kulor.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad måste man speciellt beakta i samband med proportionering av lättklinkerbetong?

A

Lättklinker suger vatten från cementpastan, man måste använda volymandelar istället för viktandelar i kornfördelningskurvan eftersom de små fraktionerna har högre densitet. Lättklinkerkornen är svagare än vanlig ballast, lättkornen vill flyta upp varför man bör välja metod därefter.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Gör en jämförelse mellan lättklinkerbetong och betong i följande avseenden:

A

Krympning – Krympningen i lättbetong är lite större.

Beständighet – Är likvärdig, värmebeständigheten är betydligt större lättbetong

Korrosion på ingjutet armeringsstål – Korrosionen blir större i lättklinker

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly