Volymbeständighet Flashcards

1
Q

Vilka tre olika mekanismer kan åstadkomma volymändringar hos material?

A

Temperatur, fukthalt, sulfat/frostangrepp.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Definiera begreppet längdutvidgningskoefficient.

A

alfa = dL /(dT*L)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vilken typ av material har extremt stor längdutvidgningskoefficient?

A

Plast (Vinylplast)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Varför anges ofta ett intervall för värdet på längdutvidgningskoefficienten?

A

Därför att den beror på temperaturen (exempelvis vatten och 4-grader).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vilken typ av material uppvisar stora fuktbetingade rörelser?

A

Porösa material

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Räkna upp träs tre huvudriktningar ordnade efter ökande svällning.

A

Fiberriktningen (0,2-0,6 %)
I radiell riktning (2,8- 5,2 %)
I tangentiell riktning (6,9- 10,9 %)
I Volym (11,1-17,5 %)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Rita den fuktbetingade rörelsen för trä som funktion av fuktkvoten.

A

Se sidan 142

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad menas med träs fibermättnadspunkt?

A

Fibrerna är mättade vid ca 25-30 % fuktkvot. Detta kallas fibermättnadspunkten. Efter det fylls
resterande cellhåligheterna detta orsakar ingen större svällning. (se 142)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad kan sägas om fuktbetingande rörelser hos plastmaterial?

A

Den största volymförändringen sker hos höga fuktkvoter (över 50)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly