Värmeisoleringsmaterial Flashcards

1
Q

Vilka tre mekanismer ger upphov till värmetransporten i ett poröst material?

A

Strålning, ledning, konvektion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad menas med deklarerad och beräknad värmekonduktivitet?

A

Deklarerad är det som uppmäts i ett laboratorium, Alpha0
Eftersom det ofta finns vatten i sådant material så kan man addera, DeltaAlphaw för att få en beräknad
värmekonduktivitet:

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hur är ett värmeisoleringsmaterial normalt uppbyggt?

A

Ett värmeisoleringsmaterial har ofta låg densitet och är porösa. Luften ska vara instängd i ett nätverk
av solid material som undviker att den rör sig.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

För mineralull finns en optimal densitet vid vilken värmeisoleringsförmågan är störst. Varför?

A

Mellan 60-70 kg /m3 är optimalt. Vid lägre densitet så antar vi att konvektionen ökar mer än vad
konduktionen avtar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Varför har glasull lägre värmeledningsförmåga än stenull vid samma densitet?
.

A

Stenullen har större fibrer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Nämn två viktiga cellplaster för värmeisoleringsändamål?

A

Polystyren, Polyuretan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

För att tillverka cellplast av polystyren används två olika metoder. Vilka? Vilka
bokstavsförkortningar används för de båda typerna?

A

EPS – expanderad polystyren, frigolit, framställs från små plastkulor som innehåller kolväte som vid
värme expanderar till ihåliga kulor. Dessa
XPS – extruderad polysturen, Smält styrenplast får expandera ur ett munstycke.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Polyuretancellplast kunde tidigare ha lägre värmeledningsförmåga än luft. Hur är detta möjligt?

A

Det innehöll freon.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Beskriv uppbyggnaden och egenskaperna hos två värmeisoleringsmaterial som har trä som
råmaterial.

A

Returpapper – Papperet mals och blandas med borsalter och gips för att inte blir lika brandfarligt.
Det blåses på plast. 24-65 3 kg /m3
Pappersmassa. Defibrerad massa som blandas med brandhämmande medel i sig. Densiteten är 30 -
50 3 kg /m3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hur är träullsplattor uppbyggda?

.

A

Träullsplattor framställs av träspån som blandas med cement och pressas i formar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Beskriv tre olika typer av värmeisoleringsmaterial där lättklinker ingår.

A

Materialet används dels löst, dels ingjuten i betong, eller som ballast i lättklinker betong.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är cellglas? Nämn något användningsområde.

A

Är ett isoleringsmaterial som tillverkas av returglas. Tack vare att materialet håller för tryck upp till
900 kPa, är vatten- och diffusionstätt och tål fukt, kan det används för att isolera
grundkonstruktioner. Materialet kan också GE exempel användas vid platta tak med parkeringsytor.
Tillverkningen är energikrävande.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly