Natursten, Kalksandsten Flashcards

1
Q

Med utgångspunkt från naturstenens bearbetningsegenskaper brukar den indelas i två grupper. Vilka?

A

Hårdsten – Typ granit Lössten – mjukare sten som kalksten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Bergarterna som finns i natursten har bildats på tre principiellt olika sätt. Vilka?

A

Magmatiska
Sedimentära
Metamorfa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hur har bergarternas bildningssätt påverkat naturstenens utseende.

A

Magmatiska – (kan visa många olika utseenden)
Sedimentära – Mer porösa (kornigare)
Metamorfa – Gnejs, är sammansättning av fler mineral (skiftningar och fler detaljer) (sedimentär packat i tryck man kan se linjer där det pressats samman)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Ge exempel på vanliga användningsområden för granit.

A

Granit betecknar en mängd bergsarter som diabas, gnejs och kvartsit. De används i golv, väggar och trappor.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Natursten kan ibland missfärgas. Ge tre exempel på sådana orsaker.

A

Missfärgningar och beläggningar när salter från bakmur och bruk avsätts på ytan. Även fenolhartser från vissa värmeisoleringsmaterial kan bilda gula svåravlägsnande fläckar, detta kan undvikas om stenen monteras med ventilerad luftspalt. Kalksten och lös sandsten som utsätts för vatten ytvittras det ger oväntade mönsterbildningar på ytan.
Sandsten är mer vattenabsorberade och därför känslig för nedsmutsning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hur tillverkas kalksandsten?

A

Tillverkas av finmald osläckt kalk och kvartsrik natursand och tillverkas genom blandning med vatten till massa. Kalken släcks sedan i en exoterm reaktion med kraftig värmeutveckling. Den pressas sedan och värms till block.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Kalksandsten och tegel används ofta i snarlika funktioner. Gör en jämförelse mellan tre olika egenskaper hos dessa material.

A

Kalksandsten har tre gånger högre fuktbetingade rörelser än murverkat tegel. Kalksandstenen är måttligt kapillärsugande, det tar alltså upp vatten långsammare än tegel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly