Diverse egenskaper. Emissioner. Materialklassificering. Flashcards

1
Q

Hur kan man bestämma hårdhet hos golvbeläggningar?

A

Man kan pressa ned en stålkula (diamant) med ett bestämt tryck. Shoremätare kan användas. Detta
är en anordning med en stålstav som trycks ned med en fjäder.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vilken materialegenskap mäter man med Charpy-provet?

A

Slagseghet, materialets förmåga att uthärda slag utan att brytas av.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vilka materialegenskaper är viktiga för att kunna bedöma golvmaterials värmebehaglighet?

A

Densitet – Högre densitet mindre behagligt
Värmeledningsförmåga – Högre förmåga mindre behagligt
Värmekapacitet – Ju högre desto mindre bekväm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hur definieras friktionskoefficienten?

A

mi = F / N

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Nämn fem olika emissionskällor inomhus.

A

Människor, material, inredning, matlagning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad innebär förkortningen TVOC?

A

Total volatile organic compounds

Alla flyktiga organiska föreningar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hur kan man mäta emissioner från byggnadsmaterial?

A

Man kan använda flec-metoden.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad är BSAB-systemet?

A

Det är en förkortning för byggandets samordning ab. Detta är ett klassificeringssystem för
byggnadsmaterial. Det används internationellt för handel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly