Bitumen. Byggpapp. Folier. Fuktspärrar. Flashcards

1
Q

Vad är byggpapp?

A

Produkter som ska fungera som underlag för plåt eller fuktskydd under väggar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är en tätskiktsmatta?

A

En matta som används i tätskikt i ett eller två lager på t.ex. i yttertak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är bitumen?

A

Det är asfalt, man brukar använda mattor av oxiderad bitumen. Ett stommaterial av mineralfiber eller polymer som impregnerats med bitumen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad kallasfalt?

A

Vanlig asfalt kallas varmasfalt för att den inte är påstrykbar i kallt tillstånd. Men med tillsatser (lacknafta, bensin, bensen, koldisulfid) kan den även bli det i kallt tillstånd (s.k. kallasfalt). Den är dyrare.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad betyder beteckningen SAP i samband med tätskiktsmattor?

A

Skyddsbelagd polyesterfilt, typ av bitumenmatta
S - skyddsbelagd
A - Impregnerad
P - filt av polyester

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vilket är det vanligaste materialet i ångspärrar?

A

Tillverkas oftast av polyetenfolie (0,2 mm tjock), har ofta högre ånggenomgångsmotstånd än nödvändig. Kan orsaka att byggfukt sluts in.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

vad är en s.k. ångbroms?

A

Ångbroms har lägre ånggenomgångsmotstånd så att byggfukt kan komma ut.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Beskriv uppbyggnaden hos en luftspaltsbildande plastskiva. Nämn några användningsområden.

A

Dessa är plastskivor med små bucklor i. Används i golv på betongunderlag, ska ge högt ånggenomgånsmotstånd och en luftspalt för ventilation samt hindra kapillär transport.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad är tätskiktsmassa?

A

Baserat på gummilösning eller akrylatdispersion ligger under kakel och klinker i badrum för att förhindra att fukt kommer till bakomvarande material.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly