Glas Flashcards

1
Q

Vilka är huvudbeståndsdelarna i glas?

A

Glasbildare – Oxider Flussmedlet – Oxider som inte bildar glas utan sänker smälttemperaturen. Stabilisatorer – Oxider, Gör glaset beständigt mot fukt och kemikalier (färg)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Ge exempel på två olika glasbildare.

A

Kiseldioxid, Boroxid

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Varför används flussmedel vid glastillverkning?

A

Se fråga 1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är ett värmeabsorberande glas?

A

Det innehåller metalloxider som gör att glasen absorberar mer värmestrålning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur påverkas glas av alkaliskt vatten?

A

Glasbildare bryts ned. Normalt planglas har bra motstånd med reagerar med fluorföreningar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är flytglas? Hur tillverkas detta?

A

Det smälta glaset får strömma från ugnen ned på ett tennbads yta (ca: 50 m långt). Sedan får den svalna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

vad är trådglas? Vilka egenskaper har denna typ av glas?

A

Det är kontinuerligt valsat med ståltrådar i. Det har lägre hållfasthet fast bitarna faller inte bort om glaset går sönder. Minskar risken för skador vid bräckage

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vilka olika typer av säkerhetsglas finns? Hur tillverkas dessa?

A

Säkerhets glas minskar risken för personskador.
Termiskt härdat – Det bearbetad glaset härdas, bildar förspänning. Det ökar böjdraghållfastheten 5 gånger. Risken för skador vid bräckage är mindre då den bildar små tärningar istället för skärvor.
Laminerat glas – Två eller flera glas med mellanliggande plastfolier.
Trådglas – se ovan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hur kan man förändra glaset transmission för ljus av olika våglängder.

A

Man applicerar tunna metalliska skikt med olika optiska egenskaper.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad är ett lågemissionsglas? Vilka egenskaper har ett sådant glas?

A

Flera lager av koppar, silver eller guld. Dessa är repkänsliga och används bara inne i isolerrutor. De kan hindra långvågigstrålning men släppa igenom solstrålning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Ge två exempel på uppbyggnaden hos två olika typer av brandskyddsglas.?

A

Genom att laminera ihop glas med skikt av vattenglas kan man få ett brandskyddsglas. Det finns även glas med en gel i som skummar upp till en isolering vid brand. Borosilikatglas innehåller boroxid som tål brand bättre.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Beskriv den principiella uppbyggnaden hos en förseglad ruta. Vilka positiva effekter erhålls vid användning

A

Den består av två eller flera glasrutor som är hermetiskt förslutna med torr innesluten gas. Dessa rutor har lägre värmeledningsförmåga. Montagen är enklare och underhållskostnader är lägre.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är glasbetong?

A

Glashålsblock, de gjuts och pressas. Man bygger duschar med dem.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly