Stål Flashcards

1
Q

Vad är stål?

A

Legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %. Det vanligaste legeringsämnet i stål är kol. Kolet gör att stålet kan härdas till önskvärd hårdhet genom lämplig värmebehandling. Om kolhalten i en järnlegering är högre än ca 2 % talar man i stället om gjutjärn, tackjärn eller råjärn.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vilken typ av järn erhålls ur en masugn?

A

Först krossas malm till slig (fint pulver) sedan sintras sligen till knytnävsstora stycken och åker in i masugnen där råjärn tillverkas. Masugnsprocessen reducerar järnmalmen till detta.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad åstadkommer man vid färskningsprocessen?

A

Färskningsprocessen genomgås för att oxidera oönskade ämnen (mangan, kisel), oxidationen gör även järnet smidbart, dvs. sänker kolhalten till under ca 2 %. Råjärn som erhålls ur masugnen innehåller ca 4–5 % kol. Det måste färskas till stål genom smältfärskning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hur erhålls ett tätat stål?

A

Stål där syret är bundet till slaggpartiklar, till skillnad från i halvtätat stål där en del av syret finns i form av gasblåsor. Nästan allt stål som tillverkas i världen är tätat stål.
Man tillsätter ett desoxidationsmedel som binder syret i smältan (t.ex. mangan, kisel)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad menas med ett låglegerat stål? Ge ett exempel?

A

Det innehåller totalt ca. 2-5 % legeringsämnen (nickel, krom, molybden). Roströga stål som corten är t.ex. ett låglegerat stål.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är höglegerat stål?

A

Dessa är de stål som innehåller mer än 5 % legeringsämnen, ex. rostfritt stål.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vilka är de viktigaste legeringsämnena vid framställning av rostfritt stål?

A

Krom (8 %), Nickel (8 %) (18/8 stålet utgör över hälften av världsproduktionen i rostfritt stål)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vilka olika huvudtyper av rostfritt stål förekommer?

A

Korrosionsfasta, syrefasta och värmebeständiga.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Nämn några olika typer av värmebehandling som används för att få en återhämtning av kristallgittret efter kallbearbetning?

A

Rekristallisationsglödgning sker vid temperaturer under 721 grader.
Avspänningsglödgning (500-600 grader) Mjuk glödgning (700-721 grader)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hur härdas stål och vilka egenskaper får stålet?

A

Det värms upp och kyls sedan snabbt. Det blir hårdare och sprödare.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad innebär seghärdning av stål?

A

Det är när man efter härdning gör en anlöpning (uppvärmning), detta ger ett segt och hållfast stål.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad menas med ett svetsbart stål?

A

Material som kan svetsas utan speciella försiktighetsåtgärder. DE tål höga egenspänningar och strukturomvandlingar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Beskriv principen för svetsning av stål?

A

Svetsning innebär att man hettar upp metallstycken och sammanfogar dem genom en sammansmältning, smältningen sker genom en potentialskillnad i svetsen elektrod och arbetsmaterialet. På så sätt uppstår ett svetsförband

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är kolekvivalenten och i vilka sammanhang används denna storhet?

A

Detta är ett mått på härdbarhet, under normala svetsbetingelser bör användas ett stål med kolekvivalent under ca 0.41.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vilka storheter används för att karaktärisera olika ståls hållfasthet?

A

Stålets dragegenskaper karaktäriseras bäst av arbetskurvan. Den storhet som här används är spänning och töjning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad menas med omslagstemperaturen?

A

Detta är övergången från ett segt till ett sprött brottbeteende.

17
Q

Vilka olika metoder används för att skydda stål mot korrosion?

A

Rostskyddsmålning, förzinkning, emaljering, korrosionshärdiga legeringar.

18
Q

Vad är varmförzinkat och elförzinkat stål?

A

Varmförzinkat – man har doppat i ett zinkbad

Elförzinkat – man har med hjälp av elektrisk spänning fått en yta av zink över materialet.

19
Q

Vad betyder Ks600ST i samband med armeringsmaterial?

A

Ks står för kamstång 600 står för den övre sträckgränsen i MPa S står för att den är avpassad för svetsning T innebär att den är seghärdad.