ამინდი და კლიმატი~ Flashcards Preview

გეოგრაფია > ამინდი და კლიმატი~ > Flashcards

Flashcards in ამინდი და კლიმატი~ Deck (23)
1

ატმოსფერო ეწოდება

დედამიწის ირგვლივ არსებული ჰაერის გარსს

2

ატსმოსფეროში აზოტი არის

78%

3

ატმოსფეროში ჯანგბადი არის

21%

4

მზის მიერ სითბოსა და სინათლის გამოსხივებას ჰქვია

რადიაცია

5

სიმაღლის მატებასთან ერთად ჰაიერის ტემპერატურა

იკლებს ყოველ 1 კმ0ზე ასვილისას 5-6 გრადუსით

6

დღე-ღამის განმრავლობაშ ტემპერატურის უდიდეს და უმცირეს მაჩვნებლებს შორის სხვაობას ჰქვია:

დღეღამური ამპლიტუდა
ხოლო წლის განმრავლობაში, წლის ამპლიტუდა

7

ჰაერის საშუალო ტემპერატურა გამოითვლება

დღეღამური (თვის, წლის) ტემპერატურების შეკრებითა და დაკვირვებათა რიცხვზე გაყოფით გამოითვლება

8

ატმოსფერული წნევა ეწოდება

ძალას, რომლითაც ჰაიერი დედამიწის ზედაპირსა და მასზე არსებულ საგნებს აწვება

9

ნორმალური ატმოსფერული წნევა

760 მმ ვერც.სვეტია

10

წნევას ზომავენ

ბარომეტრით

11

ყოველ 100 მ სიმაღლეზე ასვილისას წვენვა

10მმ-ით მცირდება

12

დედამიწის ზედაპირზე ჰაერის მასების ჯორიზონტალური მიმართულებით გადაადგიბას ეწოდება

ქარი

13

ქარის წარმოქმნის მთავარი მიზეზია დედამიწის

დედამიწის ზედაპირზე ატმოსფერულ წვევებს შრის სხვაობა

14

ქარის მიმართულებას და სიჩქარეს ადგენენ

ანემომეტრით

15

ქარი ყოველთვის ქრის

მაღალი წნევის ადგილებიდან დაბალი წნევის მქონე ადგილებისკენ

16

ქარი ძირითადა ორი ტიპისაა:

პერიოდული და მუდმივი

17

ბრიზი არის

პერიოდული, დღეღამური ქარი, რომელიც დიდი ტბების და ზღვის სანაპიროებთან წარმოიქმნება.

18

ზაფხულში ბრიზი ქრის

ზღვიდან ხმელეთისკენ და მას დღის ბრიზი ჰქვია

19

მუსუნი არის

პერიოდული ქარი, და იგი მიმართულებას წელიწადის დორების მიხედვით იცვლის

20

პასატები არის

მუდმივი ქარები და ერთი მიმართულებით ქრის.

21

ფიონი არის

თბილი, მშრალი მძაფრი ქარი, რომელიც დროდადრო უბერავს მთებიდან ხეობებისკენ

22

ატმოსფერული ნალექები ეწოდება

ტენს, რომელიც წვიმის, თოვლის, სეტყვის, ნამის , თრთვილისა და ჭირხლის სახით გვევლინება დედამიწაზე.

23

დედამიწაზე სულ არის 13

კლიმატური სარტყელი