ტესტი 18 Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტი 18 > Flashcards

Flashcards in ტესტი 18 Deck (13)
1

პირველი ნაკრძალი საქართველოში არის:

ლაგოდეხის

2

საქართველოს "წითელი წიგნი" შეიქმნა

1982 წელს

3

ბუნებრივი ძეგლებია:

კაცხის სვეტი, ოკაცეს კანიონი, ნავენახევის მღვიმე და სხვა

4

აბრევიატურა WWF- ნიშნავს

ბუნების დაცვლის მსოფლიო ფონდს

5

კახეთში მდებარეობს:

მარიამჯვრის, ვაშლოვანის, და ბაბანეურის ნაკრძალები

6

იმერეთის ტერიტორიაზეა აღკვეთილი სახელად

ილტოს

7

ბაბანეურის ნაკრძალში დაცვის განსაკუთრებულ მცენარეულ სახეობას წარმოადგენს:

კავკასიური ძელქვა

8

უთხოვარის კორომები დაცულია-

ბაწარას ნაკრძალში

9

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი დაარსდა-

1995 წელს

10

სათაფლიის ნაკრძალი კომპლექსური შემადგენლობით გამოირჩევა. აქ შედის:

სპელეოლოგიური ძეგლები, ანთროპოგენული ძეგლები და პალეონტოლოგიური ძეგლები

11

ივრის დაცულ ტერიტორიას არ აქვს

ეროვნული პარკის სტატუსი

12

საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული ენდემური მცენარეებია:

ელდარის ფიჭვი, ძელქვა, ბიჭვინთის ფიჭვი და სხვა

13

არწივის ხეობა მდებარეობს

კახეთში