ტესტი 9 Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტი 9 > Flashcards

Flashcards in ტესტი 9 Deck (23)
1

მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე დედამიწაზე ტოლია

43 კანი 1 კვ.კმ-ზე

2

დროის მიხედვით მიგრაცია შეიძლება იყოს:

მუდმივი და დროებით

3

მიგრაციის უარყოფით სალდოთი გამოირჩევა

ჩინეთი

4

ყველაზე მეტი ტოლვილი ყავს:

ერაყს

5

იგლუ არის:

თოვლისა და ყინულის აგურისაგან ნაგები შენობა

6

პოლიფუნქციური ქალაქია

მოსკოვი

7

ადმინსიტრაციულ-პოლიტიკური დანიშნულების ქალაქია:

ჰააგა

8

ბიდონვილი არის

მსხვილი ქალაქების ღარიბი საგარეუბნო ზონები

9

მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით მსოფლიოს უდიდეს 5 აგლომერაციაში შედიან:

ტოკიო, ნიუ-იორკი, მეხიკო, სეული და სან-პაულუ

10

მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ მსოფლიოს უდიდესი მეგაპოლისია:

ტოკაიდო

11

მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით მსოფლიოს ქვეყნების პირველ ხუთეულს იკავებს:

ჩინეთ, ინდია, აშშ, ინდონეზია, ბრაზილია

12

მეგაპოლისი არის:

სუბურბანიზაციის ინტენსიური განვითარებსი შედეგად ქალქის დასახლების ახალი და მსხვლი ტიპი

13

დემოგრაფია არის

მეცნიერება მოსახლეობის, ანუ პოპულაციის შესახებ

14

სიჩქარეს, რომლითაც დედამიწის მოსახლეობის რიცხოვნობა იზრდება, ეწოდება

მოსახხლეობის ზრდის ტემპი

15

ბუნებრივი მოძრაობა არის

დროის გარკეულ მონაკვეთში შობადობისა და მოკვდაობას შორის სხვაობით განისაზღვრება

16

ბუნებრივი მოძრაობა უდრის

შობადოის კოეფიციენტს მინუს მოკვლადობის კოეფიციენტი

17

მიგრაციის სალდო დგინდება

ქვეყანაში განსაზღვრულ დროში იმიგრაციისა და ემიგრაციის რიცხოვრივი თანაფარდობით

18

ურბანიზაცია არუს

ქაკაქებისა და ქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობის ზრდის, მოსახლეობის ცხოვრებაში ქალაქური წესის დამკვიდრებისა და გავრცელების პროცესი.

19

ქვეყნის ურბანიზაციის პროცესი ორი მაჩნებელით ხასიათდება:

მასშტაბითა და დონით

20

ურბანიზაციის მასშტაბი ასახავს

ქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობას მთელ მოსახლეობასთან მიმართებით

21

ურბანიზაციის დონე ასახავს

ქალაქისა და სოფლის მოსახლეობის თანაფარდობას

22

აგლომერაცია არის

ისეთ დასახლებული პუნქტების თავმოყრა, რომელებიც ერთმანეთთან ინტენსიური და მჭიდრო საწარმოო და კულტურულკი ურთიერთობით არიან დაკავშირებულნი

23

მეგაპოლისი არის

აგლომერაციების გიგანტური თავმოყრა, უზარმაზარი უბრანიზებული ტერიტორიებია და ზოგჯერ რამდენიმე სახელმწიფოს ტერიტორიასაც კი მოიცავს