ტესტი 15 Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტი 15 > Flashcards

Flashcards in ტესტი 15 Deck (14)
1

მთებს უკავია საქართვლოს

54%

2

ჯავახეთის ზეგანი ვრცელდება ზღვის დონიდან:

1500-200 მ სიმაღლეზე

3

რამდენი გეომორფოლოგიური რაიონი გამოიყოფა საქართველოში:

4

4

სამხრეთ საქართველოს ვულკანური მთიანეთის უმაღლესი მწვერვალია:

დიდი აბული

5

სად არ ვრცელდება ვულკანური ტიპის რელიეფი?

გომბორის ქედზე

6

კარსტული რელიეფის ფორმები:

ძაბრები, მღვიმეები, უფსკრულები

7

შავ და ხმელთაშუა ზღვის დამაკავშირებელი გეოგრაფიული ობიექტებია:

მარმარილოს ზღვა, ბოსფორის სრუტე, დარდანელის სრუტე

8

კავკასიონზე მდებარეობს:

ეგრისის, კოდორის, ხარულის

9

ყველაზე მცირე ნალექიანი ადგილია:

ელდარის ვაკე

10

მნიშვნელოვანი კლიმატური ბარიერული ქედია:

ლიხის-ქედი

11

აღმოსავლეთ საქართველოში ყველაზე თბილი ზამთარი იცის:

შიდა კახეთში

12

საქართველოს მდინარეებიდან ყველზე წყალუხვია:

რიონი

13

საქართცელოს მდინარეების მთავარი წყალგამყოფია:

ლიხის ქედი

14

საქართველოში პირველი ნაკრძალი დაარსდა

1912 წელს ლაგოდეხის რაიონში