შემაჯამებელი ტესტი 2 Flashcards Preview

გეოგრაფია > შემაჯამებელი ტესტი 2 > Flashcards

Flashcards in შემაჯამებელი ტესტი 2 Deck (15)
1

ადამიანის უჯრედს რომელიც შეიცავს 46 ქრომოსომას არის

სპერმატოზოიდი

2

მონოჰიბრიდული შეჯვარების დროს:

აჯვარებენ ერთი წყვილი ალელური ნიშნით განსხავებულ ინდივიდებს

3

მენდე;ლის მეორე კანონის მიხედვით, დათიშვა გენოტიპის მიხედვით არის:

3:1

4

გამაანალიზებელი შეჯვარების დროს საკვლევ ინდივიდს აჯვარებენ:

რეცესიული ფენოტიპის მქონე ინდივიდთან

5

მეიოზი უჯრედების გაყოფის ხერხია, რომლის დროსაც ქრომოსომათა რაოდენობა

მცირდება ორჯერ

6

გამეტებში ქრომოსომების ჰაპლოიდური რაოდენობა ყალიბდება:

ანაფაზა I-ში ჰომოლოგიური ქრომოსომების განრიდებით

7

განაყოფიერების პროცესში წარმოიქმნება:

ზიგოტა

8

მეზოდერმა დასაბამს აძლევს

შემაერთებელ ქსოვილს, სისხლსა და ლიმფას, ჩონჩხის ძვლებს, სასქესო ჯირკვლებს, კუნთებს, თირკმლებს, დენტინს

9

21-ე ქრომოსომის ტრისომიის შედეგად ვითარდება-

დაუნის სინდრომი

10

სურათზე ნაჩვენებია:

მეტაფაზა

11

სურათზე ნაჩვენებია:

პროფაზა

12

სურათზე ნაჩვნებია:

ანაფაზა

13

სურათზე ნაჩვენებია:

ტელოფაზა

14

კონიუგაცია და კროსინგოვერი ხდება:

პირველი მეიოზური გაყოფის პროფაზაში

15