ტესტი 20 Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტი 20 > Flashcards

Flashcards in ტესტი 20 Deck (15)
1

მშპ-ის სიდიდით საქართველო კავკასიაში იკავებს:

მესამე ადგილს

2

არამატერიალური სფეროს დარგებია:

კულტურა, ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა და ა.შ

3

თბილსრესი მოქმედებს:

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში

4

საქართველოს ჰესებიდან უდიდესია:

ენგურჰესი

5

შავი მეტალურგიის უმსხვილესი ცენტრი მოქმედებს:

რუსეთში

6

ფერადი მეტალურგიის უმსხვილესი ცენტრი მოქმედებს:

მადნეულში

7

საავიაციო ქარხამა მდებარეობს:

თბილისში

8

ხორბლის ძირითადი ნათესები ვრცელდება:

ქვემო ქართლში

9

სიმინდის მოსავლიანობით არ გამოირჩევა:

ქვემო ქართლი

10

მევენახეობის გავრცელების უდიდესი რაიონია:

კახეთი

11

საქართველოს ტერიტორიაზე არ გვხვდება ყურძნის შემდეგი ჯიშ:

კახეთის თეთრი

12

ხეხილის ბაღების ფართობებიდან ყველაზე მეტ ტერიტორიაზე ვრცელდება:

თხილი

13

მეცხენეობის განვითარების უდიდესი ცენტრია:

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

14

საქართველოს სარკინიგზო დერეფანი შედგება სამი მთავარი მარშრუტისაგან:

ქუთაისი-ზუგდიდი-სოხუმი

15

სამთო-კლიმატური კურორტებია:

წაღვერი, კოჯორი, ცემი და სხვა