ტესტი 7 Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტი 7 > Flashcards

Flashcards in ტესტი 7 Deck (31)
1

დედამიწაზე მტკნარი წყლის მუდმივ განახლებას ეწოდება

წყლის ბრუნვა

2

ჰიდროსფეროში მტკნარი წყლის წილზე მოდის:

1,5 %

3

მსოფლიო ოკეანის საშუალო მარილიანობაა

35 პრომილე

4

ყველაზე მარილიანი ზღვა მსოფლიო ოკეანეში არის:

წითელი ზღვა

5

მსოფლიო ოკეანეში ყველაზე ღრმა ადგილია:

მარიანის ღრმული

6

ოკეანური დინებების წარმოქმნის მთავარი მიზეზია:

მუდმივი ქარები

7

ატლანტის ოკეანეში მდებარე უნაპირო ზღვაა:

სარგასის ზღვა

8

მექსიკის ყურე არის

ატლანტის ოკეანის ნაწილი

9

მიქცევა-მოქცევის პროცესების გამომწვევი მიზეზია:

მთვარის მიზიდულობა

10

გოლსფტრიმის დინების საშუალო სიჩქარეა:

10 კმ/სთ

11

დარდანელის სრუტე ერთმანეთთან აერთებს

მარმარილოსა და ეგეოსის ზღვებს

12

ყველაზე დიდი მიქცევა-მოქცევის ტალღები იცის:

ფანდის ყურეში

13

ადგილს, სადაც მდინარე იღებს სათავეს ეწოდება:

სათავე

14

ადგილს ,სადაც მდინარე ზღვას , ტბას ან სხვა მდინარეს უერთდება ეწოდება:

შესართავი

15

მდინარის ხეობის ნაწილს, რომელიც წყალდიდობის დროს წყლით იფარება ეწოდება

ჭალა

16

ზედაპირის ფართობის მიხედვით დედამიწაზე უდიდესი ზრაა

ფილიპინების

17

მდინარეშ ყოველწლიურად, ერთსა და იმავე დროს წყლის დონის მატების პროცესს ეწოდება

წყალდიდობა

18

მდინარის საშუალო ვარდნა ეწოდება

მდინარის სათავისა და შესართავის წყლის დონეთა აბსოლუტურ სიმაღლეებს შრის სხვაოვას

19

მდინარის წყლის ხარჯი ეწოდება:

წლის იმ რაოდენობას, რომელიც გაედინება მდინარის ცოცხალ განიკვეთსშ ერთ წალის განმრავლობაში

20

მდინარის სისტემა ეწოდება:

მდინარეს ყველა შენაკადით

21

მთავარი მდინარე ეწოდება:

მდინარეს, რომელიც უშუალოდ ერთვის გაუდინარ ტბას, ზღვას ან ოკეანეს.

22

მიწისქვეშა წყლის დონე დამოკიდებულია:

ატმოსფერული ნალექების რაოდენობაზე

23

თოვლის ხაზის სიმაღლე კლებულობს

ეკვატორიდან პოლუსებისაკენ

24

აბლაციის ზონა ეწოდება:

ადგილს, სადაც მყინვარი დნება

25

დიდი სისქითა და ამოზნექილი ფორმით ხასიათდება მყინვარი

ზეწრული

26

ტორფის მძლავრი ფენითა და ამოზნექილი ზედაპირით ხასიათდება

ზედაური ჭაობი

27

ზღვებისა და ოკეანეების სიღრმე იზომება ხელსაწყო:

ექოლოტით

28

გეიზერების სიუხვით გამოირჩევა ქვეყანა:

ისლანდია

29

მინერალური წყლების სიუხვით გამოირჩევა

კავკასია

30

წყალუხვობით გამოირჩევა მდინარე-

კონგო

31

დედამიწაზე ყველაზე დიდი მტკნარწყლიანი ტბაა

ზემო ტბა