ტესტი 19 Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტი 19 > Flashcards

Flashcards in ტესტი 19 Deck (13)
1

პირველი საყოველთაო აღწერა სსრკ-ს საქართველოში ჩატარდა

1926 წელს

2

მოსახლეობის პირველი საყოველთაო აღწერა დამოუკიდებელ საქართველოში ჩატარდა:

1995 წელს

3

მოსახლეობის სიმჭოდროვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა:

იმერეთი

4

საქართველოშ საშუალო სიმჭიდროვე 1 კვ.კმ-ზე შეადგენს

67 კაცს

5

საქართველოს ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ნაწილია

აღმოსავლეთ საქართველო

6

ურბანიზაციის მაჩვნებელი საქართველოში უდრის

52,5%

7

საქართველოს სამხარეო ერთეულებს შორის ურბანიზაციის დონით გამოირჩევა:

შიდა ქართლი

8

საქართველოს პოლიფუნქციური ქალაქია:

ბათუმი

9

საქართველოს რეგიონებს შორის მუსულმანური მოსახლეობის სიდიდით გამოირჩევა:

ქვემო ქართლი

10

საქართველოს რეგიონებს შორის აზერბაიჯანული მოსახლეობის სიმრავლით გამოირჩევა:

ქვემო ქართლი

11

საქართველოში ქალებისა და მამაკაცების საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეადგენს:

ქალებში -75 ამაკაცებში -67

12

ყველაზე მცირერიცხოვანი ადმინსიტაციულ-ტერიოტორიული ერთეული საქართველოს ტერიტორიაზე არის:

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი

13

მოსახლეობის განსაკუთრებული დეპოლულაციით გამოირჩევა:

რაჭა-ლეჩხუმი