რა არის? Flashcards Preview

გეოგრაფია > რა არის? > Flashcards

Flashcards in რა არის? Deck (38)
1

რა არის გეოგრაფიული რეგიონი?

ერთიანი ტერიტორია,რომელიც მსგავსი ბუნებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური პირობებით ხასიათდება.

2

დარაიონების როგორი ფორმები არსებობს?

მარტივი და კომპლექსური.

3

რა არის მ.შ.პ

მთლიანი შიდა პროდუქტი.

4

რა შედის განვითარების ინდექსში?

მშპ,სიცოცხლის ხანგრძლივობა და განათლების დონე.

5

როგორი მმართველობის ფორმები არსებობს?

მონარქიული და რესპუბლიკური

6

ადმინსტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის მიხედვით,როგოეი ქვეყნები ვიცით?

უნიტარული და ფედერაციული.

7

ევროპის უმაღლესი მწვერვალი

იალბუზი

8

ევროპის უგრძესი მდინარე

ვოლგა

9

ევროპის უდიდესი ტბა

ლადოგი

10

ევროპის უდიდესი ყურე

ბისკაი

11

ევროპის უგრძესი სრუტე

ლა-მანში

12

აზიის უმაღლესი მევერვალი

ევერესტი

13

აზიის უგრძესი მდინარე

იანძი

14

აზიის უდიდესი ტბა

კასპიის ზღვა

15

ყველაზე ღრმა ტბა

ბაიკალის ტბა

16

აზიის უდიდესი კუნძული

კალიმანტანი

17

აზიის უგრძესი სრუტე

მალაკის

18

ჩ.ამერიკის უმაღლესი მწვერვალი

მაკ-კინლი

19

ყველაზე დიდი ტბა

ზემო ტბა

20

ყველაზე მაღალი ჩანჩქერი

იოსემიტის

21

ს.ამერიკის უმაღლესი მწვერვალი

აკონგ-კაგუა

22

ს.ამერიკის უგრძესი მდინარე

ამაზონი

23

აფრიკის უმაღლესი მწვერვალი

კილიმანჯარო

24

აფრიკის ყველაზე დიდი ტბა

ვიქტორია

25

აფრიკის ყველაზე დიდი ყურე

გვინეის

26

ავსტრალიის უმაღლესი მწვერვალი

ვილჰელმის მთა

27

ავსტრალიის ყველაზე დიდი ტბა

ეირი

28

ავსტრალიის უდიდესი ნ.კ

კეიპ-იორკი

29

აზიისა და ევროპის კლიმატური სარტყლები

არქტიკული,სუბარქტიკული,ზომიერი,სიბტროპიკული,
ტროპიკული,სუბეკვატორული,
ეკვატორული; არქტიკული,სუბარქტიკული,
ზომიერი და სუბტროპიკული.

30

ჩ.ამერიკის სარტყლები

არქტიკული,სუბარქტიკული,ზომიერი,სუბტროიკული,ტროპიკული,სუბეკვატორული

31

ს.ამერიკის სარტყლები

ეკვატორული,სუბეკვატორული,ტროპიკული,სუბტროპიკული,ზომიერი

32

აფრიკის კლიმატური სარტყლები

ეკვატორული,სუბეკვატორული,ტროპიკული,სუბტროპიკულო

33

ავსტრალიის კლიმატური სარტყლები

სუბეკვატორული,ტროპიკული,სუბტროპიკული,ზომიერი

34

რა არის მიგრაცია?

რა არის მიგრაცია? მოსახლეობის იძულებით ან ნებაყოფლობით,დროებით ან სამუდამოდ გადაადგილებას მიგრაცია ჰქვია.

35

რა არის მიგრაციის სალდო?

გასულ და შემოსულ მოსახლეობას შორის სხვაობა.

36

დიასპორა

საზღვარგარეთ ერთი ეროვნების ადამიანების ჯგუფი.

37

რა არის ქალაქი?

ადგილი სადაც მოსახლეობა 5000 მეტია დ 4%ზე მეტი სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით არ არის დაკავებული.

38

ფუნქციის მიხედვით როგორი ქალაქები არსებობს?

მონოფუნქციური(ბევრი) და პოლოფუნქციური(1).