ტესტი4 Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტი4 > Flashcards

Flashcards in ტესტი4 Deck (23)
1

დედამიწის პოლარული რადიუსია

6 356.8 კმ

2

დედამიწის ეკვატორული რადიუსია

6 378,1 კმ

3

დედამიწის ეკვატორული რადიუსი პოლარულ რადიუსზე მეტია

21 კმ-ით

4

66,5 გრადუსიან განედს ეწოდება

პოლარული წრეები

5

180 გრადუსიან მერიდიანს ეწოდება

თარიღთა ცვლის ხაზი

6

დედამიწის ფართობი ტოლია:

510 მლნ. კვ.კმ

7

დედამიწის ფორმაა:

გეოიდი

8

ეკვატორზე მზე ზენიტშია:

21 მარტსა და 23 სექტემბერს

9

დედამიწის ჩრდილს მთვარეზე ყოველთვის აქვს

წრიული ფორმა

10

დედამიწა ერთდროულად ასრულებს

სამ მოძრაობას

11

ტროპიკული წრეები ეწოდება:

23,5 გრადუსიან პარალელებს

12

დედამიწისა თავისი ღერძის გარშემო მოძრაობს:

დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ

13

დედამიწა მზის გარშემო ერთ სრულ შემობრუნებას ანდომებს:

365 დღესა და 6 საათს

14

დედამიწაზე სეზონების ცვლილების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია:

ორბიტალური სიბრტყის მიმართ წარმოსახვით ღერძის დახრილობა

15

ზაფხულის ნაბუნიობის დღეა

22 ივნისი

16

შემოდგომის ბუნიობის დღეა:

23 სექტემბერი

17

ჩრდილოეთის მიმართულებას ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში გვიჩვენებს-

პოლალური ვარსკვლავი

18

დედამიწისა იყოფა _ სასაათო სარტყლად

24

19

საქართველოს სასაათო სარტყელია:

მე-4 (UTC+4)

20

დრო თბილისში, როცა პარიზში შუაღამეა იქნება

20 საათი

21

თარიღთა ცვლის ხაზი გადის

წყნარ ოკეანეზე გრინვიჩზე

22

თუ თარიღთა ცვლის ხაზს დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ გადავკვეთთ, მაშინ:

ერთ დღეს ვკარგავთ

23

ერთი საათის მანძილზე დედამიწის ზედაპირის ყველა წერტილი გარდა პოლუსებია გადაადგილდება:

15 გრადუსით