ტესტი 14 -საქ.გეო Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტი 14 -საქ.გეო > Flashcards

Flashcards in ტესტი 14 -საქ.გეო Deck (13)
1

თუ ევროპასა და აზიის საზღვარს გავატარებთ კუმა-მანიჩის ღრმულზე, მაშინ საქართველო მდებარეობს:

აზიაში

2

მოსაზღვრე ქვეყნებიდან საქართველოს ყველაზე გრძელი საზღვარი აქვს:

რუსეთთან

3

რუსეთის სუბიექტებს შორის საქართველოს ყველაზე მოკლე საზღვარი აქვს:

ინგუშეთთან

4

საქართველოს ფართობია

69,7 ათასი კვ.კმ

5

საქართველოს გეოგრაფიული ცენტრი მდებარეობს:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში

6

საქართვლოს საზღვრის საერთო სიგრძეა:

1970 კმ

7

რომელი,კავკასიის ფიზიკურ-გეოგრაფიული რეგიონი არ შედის საქათველოს შემადგენლობაში?

ჰირკანი

8

კავკასია მდებარეობს ალპურ-ჰიმალაური სარტყლის:

თითქმის ცენტრში

9

მშპ-ის სიდიდით საქართველო კავკასიაში იკავებს:

მეორე ადგილს

10

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული თვალსაზრისით საქართველო იყოფა:

12 სამხარეო ერთეულად

11

საქართველოს განედზე არ მდებარეობს

ავღანეთი

12

საქართვლოს ტერიტორიაზე გამოიყოფა

11 ძირითადი ბუნებრივი ლანდშაფტი

13

ფშავი, ხევსურეთი და ხევი მდებარეობს:

მცხეთა-მთაინეთში