ტესტი 6 Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტი 6 > Flashcards

Flashcards in ტესტი 6 Deck (26)
1

ნორმალური ატმოსფერული წნევაა

760 მმ. ვერც, სვეტი

2

10 მ სიმაღლეზე ასვლისას ატმოსფერული წვევა

მცირდება 1 მმ. ვერც. სვ-ით

3

ატმოსფერული წნევა იზომება

ბარომეტრით

4

ხაზს, რომელიც რუკაზე ჰაერის ერთნაირი ტემპერატურის მქონე წერტილებს აერთებს ეწოდება

იზოთერმა

5

ჰაერის ტემპერატურა 1 კმ სიმაღლეზე ასვლისას მცირდება

5-6 გრადუსით

6

ჰაერის მასების გადაადგილებას ჰორიზონტალურად, მაღალი წნევის არედან დაბალი წნევის არისაკენ ეწოდება:

ქარი

7

ქარის სიჩქარესა და მიმართულებას განსაზღვრავენ

ანემომეტრით

8

ქარს, რომელიც წელიწადში ორჯერ იცლის მიმართულებას ეწოდება

მუსონი

9

ქარს, რომელიც დღე-ღამეში ორჯერ იცვლის მიმართულებას ეწოდება

ბრიზი

10

ატმოსფეროს ქვედა ფენის მდგომარეობას მოცემულ დროსა და მოცემულ ადგილას ეწოდება

ამინდი

11

თბილ და მშრალ დაღრმავებულ ქარს, რომელიც მთებიდან დაბალი ადგილებისაკენ ქრის ეწოდება

ფიონი

12

რამდენი სითბური სარტყელია დედამიწაზე:

5

13

ადგილის ამინდის საშუალო მრავალწლიურ რეჟიმს ეწოდება:

კლიმატი

14

კლიმატზე მოქმედება:

გეოგრაფიული განედი, ზღვისა და ოკეანის სიახლოვე და რელიეფი

15

ატმოსფერო თბება

დედამიწის გამთბარი ზედაპირის მიერ გაცემული სითბოთი

16

ჰაერის ტემპერატურა დამოკიდებულია

ადგილის გეოგრაფიულ განედზე, რელიეფზე, ქვეფენილ ზედაპირზე , ჰაერის ტემპერატურასა და ღრუბლიანობაზე.

17

ჰაერში წყლის ორთქლის შემცველობა განსაზღრავს

ტენიანობა

18

ჰაერის ტენიანობის საზომი ხელსაწყოა:

ჰიგრომეტრი

19

წყლის ორთქლის რაოდენობა, გამოხატული გრამებში , რომელსაც 1 კუბ. მ ჰაერი შეიცავს, არის

აბსოლუტური ტენიანობა

20

წყლის ორთქლის რაოდენობა, გამოხატული %-ში რომელსაც 1 კუბ.მ ჰაერის შეიცავს , არის:

შეფარდებით ტენიანობა

21

ატმოსფერული ნალექებია

წვიმა და თოვლი

22

დიდ გავლენას ჩრდილოეთ ევროპის კლიმატზე ახდენს

ჩრდილო-ატლანტიკური დინება

23

დედამიწაზე ჰაერის ყველაზე დაბალი ტემპერატურა ფიქსირდება:

ლიბიაში, ქ. ტრიპოლთან ახლოს

24

გროვა ღრუბლები ჩნდება

7-10 კმ სიმაღლე

25

ნალექების განაწილებაზე გავლენას ახდენს

გეოგრაფიული მდებარეობა, ზღვებთან და ოკეანეებთან სიახლოვე, ოკეანური დინებები, რელიეფი და სხვა ფაქტორები.

26

ეკვატორულ სარტყელში მთელი წლის განმავლობაში მოდის

1000-2000 მმ ნალექი