კონსპექტი exam.ge Flashcards Preview

გეოგრაფია > კონსპექტი exam.ge > Flashcards

Flashcards in კონსპექტი exam.ge Deck (20)
1

ტერმინი „გეოგრაფია“ შემოიღო

ბერძენმა მეცნიერმა ერასტოთენემ (ძვ.წ. III-II საუკუნეების მიჯნაზე) და მანვე დაწერა წიგნი „გეოგრაფია

2

გეოგრაფია იყოფა :

გეოგრაფია იყოფა: ფიზიკურ გეოგრაფიად, საზოგადოებრივ გეოგრაფიად, გეოგრაფიულ კარტოგრაფიად და საზოგადოებრივ-საბუნებისმეტყველო გეოგრაფიად

3

ფიზიკური გეოგრაფია:

დედამიწა მცოდნეობა, გეომორფოლოგია, კლიმატოლოგია, ოკეანოლოგია, ხმელეთის ჰიდროლოგია, ლანდშაფტ მცოდნეობა, ბიოგეოგრაფია, ნიადაგების გეოგრაფია.

4

საზოგადოებრივი გეოგრაფია:

ეკონომიკური გეოგრაფია, სოციალური გეოგრაფია, მოსახლეობის გეოგრაფია, პოლიტიკური გეოგრაფია.

5

საზოგადოებრივ-საბუნებისმეტყველო გეოგრაფია:

ქვეყანათმცოდნეობა, ისტორიული გეოგრაფია, რესურსების გეოგრაფია, რეგიონალური გეოგრაფია, რეკრეაციული გეოგრაფია, გეოგრაფიული ეკოლოგია.

6

არისტოტელეს ეკუთვნის.

დედამიწის სფერულების შესახებ პირველი მოსაზრება

7

ძველმა ბერძენმა მეცნიერმა ერატოსთენემ

პირველმა შედარებით ზუსტად განსაზღვრა დედამიწის ზომა.

8

მარკო პოლო პირველი მოგზაურია, რომელმაც

მთელი აზია მოიარა

9

დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების ეპოქას უწოდებენ.

XV-XVII საუკუნეებს

10

პირველად ევროპიდან ინდოეთამდე გაცურა .

ვასკო და გამამ

11

ფერნანდო მაგელანის თაოსნობით ჩატარებული ექსპედიციის მონაწილეებმა 1519-1522 წლებში პირველად

შემოუარეს დედამიწას გარშემო.

12

გეოიდი ეწოდება სხეულს, რომელსაც

დედამიწის ფორმა აქვს, ანუ დედამიწისებურია.

13

დედამიწის ფართობი

510 მლნ. კვ. კმ.-ია. აქედან, წყალს 361 მლნ. კვ.კმ(70,8%), ხმელეთს კი 149 მლნ. კვ. კმ. (29,2%) უჭირავს.

14

ეკვატორის სიგრძეა

40076 კმ

15

ეკვატორის დიამეტრი

12750 კმ

16

ეკვატორული რადიუსის სიგრძეა

6378 კმ ხოლო პოლარულ რადიუსზე 21კმ-ით მეტია

17

ზაფხულის ნაბუინობის დღეა –.

22 ივნისი, ყველაზე გრძელი დღე ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში

18

21 მარტი და 23 სექტემბერი გაზაფხულისა და შემოდგომის

ბუნიობის, ანუ დღეღამური ტოლობის დღეებია.

19

დედამიწაზე ხუთი სითბური სარტყელი გამოიყოფა:

ერთი ცხელი (ტროპიკული), ორი ზომიერი და ორიც – ცივი(პოლარული).

20

დედამიწის ზედაპირი დაყოფილია

24 სასაათო სარტყლად