ტესტ2 Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტ2 > Flashcards

Flashcards in ტესტ2 Deck (44)
1

ჰორიზონტი არის

გაშლილ ადგილზე ხედვის არეშ მოქცეული მიდამო

2

ორიენტირება ნიშნავს

ჰორიზონტის მხარეების განსაზღვრას

3

კომპასი

გამოიყენება ორიენტირებისთვის

4

თუ გადაჭრილი ხის მორის წრიული რგოლები ერთმანეთთან ახლოსაა,

ეს ჩრდილოეთის მიმართულების მაჩვნებელია

5

კუთხის ჩრდილოეთის მიმართულებას, დამკვირვებელსა და დასაკვირვებელ საგანს შორის ეწოდება

აზიმუტი

6

აზიმუტი იცვლება

0-დან 360 გრადუსამდე

7

რუკასა და გეგმას შორის ერთადერთი მსგავსებაა, ის რომ

ორივეზე გამოყენებულია მასშტაბი

8

ტოპოგრაფიული ნიშნები არის

გეგმის პირობითი ნიშნები

9

მასშტაბი არის

წილადი რიცხვი, რომელიც გვიჩვნებს რამდენჯერ არის შემცირებული ობიექტი ქაღალდზე გამოსახვისას

10

მასშტაბო, რომელიც გამოსახულია სწორი ხაზით და დაყოფილია თანაბარ მონაკვეთებად არის

ხაზოვანი მასშტაბი

11

მასშტაბი, რომელიც გამოხატულია სიტყვებით არის

სახელდებული

12

გეგმა არის

დედამიწის ზედაპირის მცირე ფართობის ნახაზი, შესრულებული განსაზღვრული მასშტაბითა და ტოპოგრაფიული ნიშნებით

13

ადგილის გეგმაზე საგნე ბი გამოსახულია:

პირობითი ნიშნებით

14

ხმელეთის ზედაპირის რაიმე წერტილის სიმაღლე ოკეანის დონიდან არის:

აბსოლიტური სიმაღლე

15

სიმაღლეთა სხვაობა ხმელეთის ზედაპირის ორ წერტილს შორის არის:

შეფარდებით სიმაღლე

16

ხმელეთის ზედაპირის ერთნაირი სიმაღლის წერტილების შემაერთებელი ხაზწებია:

იზოჰიფსები

17

ფიზიკურ რუკაზე ადგილის სიმაღლე ან სიღრმე განისაზღვრება:

სიმაღლეებისა და სიღრმეების მაჩვნებელი შეფაერილობის სკალით

18

პოლუსები ეწოდება:

დედამიწის ზედაპირის წერტილებს, რომლებზეც გადის დედამიწის წარმოსახვითი ღერძი

19

ბერგშტრიხს უწოდებენ:

ჰორიზონტალების პერპენტიკულარული წრფის მონაკვეთებს, რომელებიც ფერდობის დახრილობის მიმართულებას აღნიშნავს.

20

რუკაზე გრადუსთა ბადეს ქმნის:

მერიდიანებისა და პარალელების ერთობლიობა

21

რუკაზე იზოჰიფსი არის ხაზი, რომელიც გვიჩვენებს:

ერთნაირი სიმაღლის მქონე წერტილებს

22

ეკვატორის პარალელური ხაზებია:

პარალელები

23

პოლუსებიდან თანაბარი მანძილით დაშორებული წერტილების შემაერთებელი ხაზია:

ეკვატორი

24

ეკვატორის სიგრძეა:

40076 კმ

25

პოლუსების შემაერთებელი ხაზებია:

მერიდიანები

26

1-გრადუსიანი მერიდიანის სიგრძეა:

111 კმ

27

გეოგრაფიული გრძედი არის:

გრადუსებით გამოსახული მანძილი გრინვიჩის მერიდიანიდან დასავლეთით და აღმოსავლეთით

28

გეოგრაფიული განედი არის:

გრადუსებით გამოსახული მანძილი ეკვატორიდან ჩრდილოეთით და სამხრეთით

29

გეოგრაფიული კოორდინატებია:

გრძედი და განედი

30

გეოგრაფიული გრძედი იზომება:

საწყისი მერიდიანიდანდა იცვლება 0-დან 180 გრადუსამდე

31

საწყისი მერიდიანი გადის ქალაქ

ლონდონზე

32

ეკვატორზე მდებარე ნებისმიერი წერტილის განედია:

0 გრადუსი

33

იმ ადგილას, რომლის კოორდინატებია 0 გრადუსი განეტი და 0 გრადუსი გრძედი არის

გვინეის ყურე

34

სამხრეთ პოლუსის გეოგრაფიული განედია:

ს.გ 90 გრადუსი

35

დედამიწის ზედაპირის რომელიმე წერტილის დაშორება საწყისი მერიდიანიდან გამოხატული გრადუსებით, არის:

გეოგრაფიული გძედი

36

დედამიწის ზედაპირის რომელიმე წერტილის დაშორება ეკვატორიდან გამოხატული გრადუსებით არის:

გეოგრაფიული განედი

37

გეოგრაფიული მერიდიანი გადის

ორივე პოლუსზე

38

ნულოვანი მერიდიანი იგივე

გრინვიჩის მიერიდიანია

39

რუკასა და გლობუსზე მერიდიანის სიგრძეები

ტოლია

40

გეოგრაფიული რუკა შედარებით ზუსტად აღწერს

დედამიწის ზედაპირის ობიექტებს, მაგრამ არა მათ თვისებებს

41

შინაარსის მიხედვით რუკები იყოფა:

ზოგადგეოგრაფიულ და თემატურად

42

დედამიწის ზედაპირი ჰორიზონტალებით გამოისახება

ტოპოგრაფიულ რუკაზე

43

შეფერილობის სკალით აღნიშნავენ

რუკაზე მთის მწვერვალების სიმაღლეებს და ოკეანური ღრმულების სიღრმეებს.

44

ტროპიკები გადის

23,5 გრადუსზე