ტესტი 16 Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტი 16 > Flashcards

Flashcards in ტესტი 16 Deck (15)
1

საქართველოში ნავთობს მოიპოვებენ:

ტარიბანაში,

2

სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების რომელი სახეობა მოიპოვება საქართვლოში?

ქვანახშირი, ტორფი, ნავთობი, ბუნებრივი აირი, მურა ნახშირი

3

ქვანახშირს მოიპოვებენ:

ტყიბულში

4

საქართვლოს მანგანუმის მოპოვების უდიდესი ცენტრია:

ჭიათურა

5

მანგანუმს იყენებენ:

შავ მეტალურგიაში

6

რკინის მადნის მოპოვების წყვილი მუნიციპალიტეტი არის?

ბოლნისისა და ქარელის

7

ბენტონიტურ თიხებს განსაკუთრებული გამოყენება აქვს:

ნავთობ-ქიმიურ მრეწველობაში

8

მარმარილო მოიპოვება:

ლოპოტაში, გუმისთაში, სადახლოში

9

მირზაანში მოიპოვება:

ნავთობი

10

ნავთობი მოიპოვება:

სუფსის მიდამოებში, სამგორ-პატარძეულში, შირაქში

11

ქარის ენერგიით განსაკუთრებით მდიდარია:

რიონის ხეობა

12

ტორფს მოიპოვებენ:

ჯავახეთის ვულკანურ პლატოზე, შირაქის ვაკეზე,

13

არამადნეული წიაღისეულია:

ბარიტი, ცეოლით, ანდეზიტი

14

მაგნიტური ქვიშებით მდიდარია

გურიის ზღვისპირა ზოლი-ურეკი

15

ტალკი და სერპენტინატი მოიპოვება

ხაშურშო