ტესტი 5 Flashcards Preview

გეოგრაფია > ტესტი 5 > Flashcards

Flashcards in ტესტი 5 Deck (26)
1

დედამიწის შინაგანი აგებულებაა:

დედამიწის ქერქი, მანტია და ბირთვი

2

მანტიის ზედა ფენასა და დედამიწის ქერქს ერთად ეწოდება:

ლითოსფერო

3

დედამიწის ქერქის სისქე უფრო მეტია:

მთების ქვეშ

4

ეგზოგენურ ძალას მიეკუთვნება:

ეოლური (ქარის) მოქმედება

5

დედამიწის ქერქის საშუალო სისქე ოკეანეების ქვეშ არის:

5-10 კმ

6

მოვლენას, რომლის დროსაც დედამიწის ქერქი განიცდის მოძრაობას, მაგრამ არ იცვლება ფენების განლაგება და ქერქის აგებულება ეწოდება

დედამიწის ქერქის საუკუნებრივი რყევა

7

გამოფიტვას, რომლის დროსაც ქანები იცვლის ფორმას, მაგრამ არ იცვლება მათი ქიმიური შემადგენლობა ეწოდება

ფიზიკური გამოფიტვა

8

დედამიწის ზედაპირზე მოქმედი გარეგანი ძალებია:

მდინარის, მყინვარისა და ქარის მოქმედება

9

მეტამორფული ქანები წარმოიქმნება:

მაღალი წნევისა და ტემპერატურის პირობებში დანალექი და მაგმური ქანების შეცვლის შედეგან

10

დედამიწის ქერის იმ ადგილს , სადაც მიწისქვეშა ბიძგი წარმოიქმნება ეწოდება:

მიწისძვრის ეპიცენტრი

11

ცუნამი წარმოიქმნება:

წყალქვეშა მიწისძვრების დროს

12

დედამიწის კონტინენტურ ქერქს ქმნის:

ბაზალტური, გრანიტული და დანალექი ქანები

13

დედამიწის კონტინენტური ქერქის მაქსიმალური სისქეა:

70-80 კმ

14

ძირითადკასტრულ მღვიმეებს აყალიბებს:

მიწისქვეშა წყლები

15

დანალექი ქანები წამოიქმნება:

დედამიწის ქერქის ამგები ქანების ნგრევით, გადატანითა და დალექვით

16

ეგზოგენურ ძალებს მიეკუთვნება:

გამოფიტვა, წყლის მიერი ეროზია, ყინულის მიერი ეროზია

17

რამდენიმე ასეულ კილომეტრზე გადაჭიმულ მთებს ეწოდება:

ქედი

18

დედამიწის ყველაზე მაღალი მწვერვალი მდებარეობს:

ჰიმალაიში

19

ქედის ან მთის მასივის გადასასვლელად მოხერხებულ , ყველაზე დაბალ ადგილს ეწოდება

უღელტეხილი

20

ქვაბული ეწოდება რელიეფის

უარყოფით ფორმას, რომელიც ყოველი მხრიდან მთების ფერდობებით არის შემოსაზღვრული

21

კანიონების წარმოქმნა დაკავშირებულია

მდინარეებთან

22

მთები არსებობს:

ნაოჭა, ლოდა და ნაოჭა-ლოდა მთები

23

დედამიწის უმაღლესი მთათა სისტემაა:

ჰიმალაი

24

დაბლობი ზღვის დონიდან ვრცელდება

200 მ-მდე

25

მყინვარების მოქმედებით წარმოქმნილი რელიეფის ფორმაა:

მორენული რელიეფი

26

დედამიწის გეოლოგიური ისტორიის უახლესი ერაა

კაინოზოური