117 - Science. Research. Scientists Flashcards Preview

Serbian > 117 - Science. Research. Scientists > Flashcards

Flashcards in 117 - Science. Research. Scientists Deck (39):
1

Science

Наука

2

Scientific

Научни

3

Scientist

Научник

4

Theory

Теорија

5

Axiom

Аксиом

6

Analysis

Анализа

7

To analyse

Анализирати

8

Argument (strong-)

Аргумент

9

Substance (matter)

Материја

10

Hypothesis

Хипофиза

11

Dilemma

Дилема

12

Dissertation

Дисертација

13

Dogma

Догма

14

Doctrine

Доктрина

15

Research

Истраживање

16

To do research

Истраживач

17

Testing

Контрола

18

Laboratory

Лабораторија

19

Method

метода

20

Molecule

Молекил

21

Monitoring

Нагледање

22

Discovery (act, event)

Откриће

23

Postulate

постулат

24

Principle

Принцип

25

Forecast

Прогноза

26

To forecast

Прогнозирати

27

Synthesis

Синтетичан

28

Trend (tendency)

Тенденција

29

Theorem

Теорема

30

Teachings

Учење

31

Fact

Чињеница

32

Expedition

Експедиција

33

Experiment

Експерименат

34

Academician

Академичар

35

Bachelor (of the arts)

Бечелер

36

Doctor (Phd)

Доктор

37

Associate Professor

Доцент

38

Master (of the arts)

Магистар

39

Professor

Професор

Decks in Serbian Class (214):