20 - Lines and Shapes Flashcards Preview

Serbian > 20 - Lines and Shapes > Flashcards

Flashcards in 20 - Lines and Shapes Deck (38):
0

Square

Квадрат

1

Square (adj)

Квадратан

2

Circle

Круг

3

Round

Округао

4

Triangle

Трокут

5

Triangular

Трукотан

6

Oval

Овал

7

Oval (adj)

Овалан

8

Rectangle

Правокутник

9

Rectangular

Правокутан

10

Pyramid

Пирамида

11

Rhombus

Ромб

12

Trapezium

Трапез

13

Cube

Куб

14

Prism

Призма

15

Circumference

Опсег

16

Sphere

Сфера

17

Globe

Кугла

18

Diameter

Пречник

19

Radius

Радијус

20

Perimeter

Периметар

21

Centre

Центар

22

Horizontal

Хоризонталан

23

Vertical

Вертикалан

24

Parallel

Паралела

25

Parallel (adj)

Паралелан

26

Line

Линија

27

Stroke

Црта

28

Straight line

Права линија

29

Curve

Крива линија

30

Think

Танак

31

Contour

Контура

32

Intersection

Пресек

33

Right angle

Прави угао

34

Segment

Сегмент

35

Sector

Одсек

36

Side of triangle

Страна

37

Angle

Угао

Decks in Serbian Class (214):