187 - Outer Space Flashcards Preview

Serbian > 187 - Outer Space > Flashcards

Flashcards in 187 - Outer Space Deck (54):
1

Cosmos

Космос
Kosmos

2

Space (as an adj)

Космички

3

Outer space

Космички простор

4

World

Свемир
Svemir

5

Galaxy

Галаксија
Galaksija

6

Star

Звезда
Zvezda

7

Constellation

Сажвежђе

8

Planet

Планета
Planeta

9

Satellite

Сателит
Satelit

10

Meteorite

Метеорит
Meteorit

11

Comet

Комета
Comet

12

Asteroid

Астероид
Asteroid

13

Orbit

Орбита
Orbita

14

To rotate

Кружити

15

Atmosphere

Атмосфера
Atmosfera

16

The Sun

Сунце
Sunce

17

Solar system

Сунћани систем

18

Solar eclipse

Помрачење сунца

19

The Earth

Земља
Zemlja

20

The Moon

Месец
Mesec

21

Mars

Марц
Marc

22

Venus

Венера
Venera

23

Jupiter

Јупитер
Jupiter

24

Saturn

Сатурн
Saturn

25

Mercury

Меркур
Merkur

26

Uranus

Уран
Uran

27

Neptune

Нептун
Neptun

28

Pluto

Плутон
Pluton

29

Milky Way

Млечни пут

30

Great Bear

Велики Медвед
Veliki Medved

31

North Star

Северњача

32

Martian

Марсовац
Marsovac

33

Extraterrestrial

Ванземљац
Vanzemljac

34

Alien

Дошљак

35

Flying saucer

Летећи тањир

36

Spaceship

Васионски брод
Vasionski brod

37

Space station

Орбитна станица
Orbitna stanica

38

Blast off

Старт
Start

39

Engine

Покретач

40

Nozzle

Азник
Aznik

41

Fuel

Гориво
Gorivo

42

Cockpit, flight deck

Кабина
Kabina

43

Aerial

Антена
Antena

44

Porthole

Илуминатор
Iluminator

45

Solar battery

Сунчана батерија

46

Spacesuit

Скафандер
Skafander

47

Weightlessness

Бестежинско стање

48

Oxygen

Кисеоник
Kiseonik

49

Docking (in space)

Спајање
Spajanje

50

To dock

Спајати
Spajati

51

Observatory

Опсерваторијум
Opservatorijum

52

Telescope

Телескоп
Teleskop

53

To observe

Посматрати
Posmatrati

54

To explore

Истраживач

Decks in Serbian Class (214):