58 - Character. Personality Flashcards Preview

Serbian > 58 - Character. Personality > Flashcards

Flashcards in 58 - Character. Personality Deck (56):
0

Character

Карактер

1

Character flaw

Мана

2

Reason

Разум

3

Conscience

Савест

4

Habit (custom)

Навика

5

Ability

Способност

6

Can (~swim)

Знати

7

Patient (adj)

Стрпљив

8

Impatient

Нестрпљив

9

Curious (inquisitive)

Радознао

10

Curiosity

Радозналост

11

Modesty

Скромност

12

Modest (adj)

Скроман

13

Immodest

Нескроман

14

Laziness

Лењост

15

Lazy (adj)

Лењ

16

Lazy person

Лењчуга

17

Cunning

Лукавост

18

Cunning (adj)

Лукав

19

Distrust

Неповерење

20

Distrustful (adj)

Неповерљив

21

Talented (adj)

Талентован

22

Talent

Талент

23

Courageous

Храбар

24

Courage

Храброст

25

Honest (adj)

Искрен

26

Honesty

Искреност

27

Careful (cautious)

Опрезан

28

Serious (adj)

Озбиљан

29

Strict (severe, stern)

Строг

30

Decisive

Одлучан

31

Indecisive

Неодлучан

32

Shy, timid

Стидан

33

Shyness, timidity

Стидљив

34

Confidence, trust

Поверење

35

To believe (trust)

Веровати

36

Trusting (naive)

Поверљив

37

Sincerely (adj)

Озбиљно

38

Sincere

Озбиљан

39

Sincerity

Озвиљност

40

Open (person)

Отворен

41

Calm

Смирен

42

Frank (sincere)

Искрен

43

Naive (adj)

Наиван

44

Аbsent minded

Расејан

45

Funny (amusing)

Смешан

46

Greed

Халапљивост

47

Greedy

Похлепан

48

Stingy

Шкрт

49

Evil (adj)

Зао

50

Stubborn (adj)

Тврдоглав

51

Unpleasant

Непријатан

52

Selfish person

Себична особа

53

Greedy

Себичан

54

Coward

Кукавица

55

Cowardly

Плашљив

Decks in Serbian Class (214):