100 - Business processes Flashcards Preview

Serbian > 100 - Business processes > Flashcards

Flashcards in 100 - Business processes Deck (91):
1

Occupation

Посао

2

Firm

Фирма

3

Company

Компанија

4

Corporation

Корпорација

5

Enterprise

Предузеће

6

Agency

Агенција

7

Agreement

Уговор

8

Contract

Контракт

9

Deal

Погодба

10

Order (to place an order)

Наруџба

11

Term (of a contract)

Услов

12

Wholesale (adverb)

На велико

13

Wholesale (adj)

Велетрговински

14

Wholesale (n)

Продаја на велико

15

Retail (adj)

На мало

16

Retail (n)

Продаја на мало

17

Competitor

Конкурент

18

Competition

Конкуренција

19

To compete

Конкурисати

20

Partner (associate)

Партнер

21

Partnership

Партнерство

22

Crisis

Криза

23

Bankruptcy

Банкротство

24

To go bankrupt

Банкротирати

25

Difficulty

Потешкоћа

26

Problem

Проблем

27

Catastrophe

Катастрофа

28

Economy

Економика

29

Economic (-growth)

Економски

30

Economic recession

Економска рецесија

31

Goal (aim)

Циљ

32

Task

Задатак

33

To trade

Трговати

34

Network (distribution-)

Мрежа

35

Inventory (stock)

Магацин

36

Assortment

Асортиман

37

Leader

Вођа

38

Large (-company)

Велик

39

Monopoly

Монопол

40

Theory

Теорија

41

Practice

Пракса

42

Experience (in my-)

Искуство

43

Trend (tendency)

Тенденција

44

Development

Развој

45

Profitability

Корист

46

Profitable

Користан

47

Delegation (group)

Делегација

48

Salary

Плата

49

To correct (an error)

Исправити

50

Business trip

Службено путовање

51

Commission

Комисија

52

To control

Контролисати

53

Conference

Конференција

54

Licence

Лиценца

55

Reliable (-partner)

Поуздан

56

Initiative (undertaking)

Иницијатива

57

Norm (standard)

Норма

58

Circumstance

Околност

59

Duty (of an employee)

Обавеза

60

Enterprise

Предузеће

61

Organisation (Process)

Организација

62

Organised (adj)

Организпван

63

Cancellation

Отказивање

64

To cancel (call off)

Отказати

65

Report (official-)

Извештај

66

Patent

Патент

67

To patent (obtain patent)

Патентирати

68

To plan

Планирати

69

Bonus (money)

Премија

70

Professional (adj)

Стручни

71

Procedure

Процедура

72

To examine (a contract etc)

Размотрити

73

Calculation

Обрарачун

74

Reputation

Углед

75

Risk

Ризик

76

To manage, to run

Руководити

77

Information

Подаци

78

Property

Својина

79

Union

Савез

80

Life insurance

Осигурање живота

81

To insure

Осигурати

82

Insurance

Осигурање

83

Auction

Лицитација

84

To notify

Обавестити

85

Management (process)

Управљање

86

Service (-industry)

Услуга

87

Forum

Скуп

88

To function

Функционисати

89

Stage (phase)

Фаза

90

Legal (-services)

Правни

91

Lawyer

Правник

Decks in Serbian Class (214):