68 - Quarrels. Negative emotions. Flashcards Preview

Serbian > 68 - Quarrels. Negative emotions. > Flashcards

Flashcards in 68 - Quarrels. Negative emotions. Deck (68):
1

Shout (scream)

Узбик

2

To shout

Викати

3

To start to cry out

Узбикнути

4

Quarrel

Свађа

5

To quarrel

Свађати се

6

Fight (scandal)

Расправа

7

To have a fight

Расправљати се

8

Conflict

Сукоб

9

Misunderstanding

Неспоразум

10

Insult

Звреда

11

To insult

Вређати

12

Insulted

Увређен

13

Offence (to take offence)

Увређа

14

To offend

Увредити

15

To take offence

Увредити се

16

Indignation

Огорчење

17

To be indignant

Бити огорчен

18

Complaint

Жалба

19

To complain

Жалити се

20

Apology

Извињење

21

To apologise, to beg pardon

извињавати се

22

Criticism

Критика

23

To criticize

Критиковати

24

Accusation

Оптужба

25

To accuse

Окривљивати

26

Revenge

Освета

27

To avenge

Светити се

28

To pay back

Узбратити

29

Disdain

Презир

30

To despise

Презирати

31

Hatred, hate

Мржња

32

To hate

Мрзити

33

Nervous (adj)

Нервозан

34

To be nervous

Бити нервозан

35

Angry (mad)

Љут

36

To make angry

Разљутити

37

Humiliation

Понижење

38

To humiliate

Понижавати

39

To humiliate oneself

Понижавати се

40

Shock

Шок

41

To shock

Шокирати

42

Trouble (annoyance)

Неприлика

43

Unpleasant

Непријатан

44

Fear (dread)

Страх

45

Terrible (storm, heat)

Страшан

46

Scary (e.g. story)

Застрашујућ

47

Horror

Ужас

48

Awful (crime, news)

Ужасан

49

To cry (weep)

Плакати

50

To start crying

Заплакати

51

Tear

Суза

52

Fault, guilt (feeling)

Кривица

53

Dishonour

Срамота

54

Protest

Протест

55

Stress

Стрес

56

To disturb

Сметати

57

To be furious

Љутити се

58

Angry

Љут

59

To end (e.g. a relationship)

Прекинути

60

To swear (at somebody)

Свађати се

61

To be scared

Плашити се

62

To hit (strike with hand)

Ударити

63

To fight

Тући се

64

To settle (a conflict)

Помирити

65

Discontented (adj)

Незадовољан

66

Furious (adj)

Јаростан

67

It's not good!

То није добро!

68

It's bad!

То је лоше

Decks in Serbian Class (214):