173 - Cars. Crash. Repair. Flashcards Preview

Serbian > 173 - Cars. Crash. Repair. > Flashcards

Flashcards in 173 - Cars. Crash. Repair. Deck (46):
1

Car accident

Незгода
Nezgoda

2

Road accident

Саобраћајна незгода

3

To run into...

Сударити се
Sudariti se

4

To have an accident

Разбити се
Razbiti se

5

Damage

Штета

6

Intact (adj)

Цео
Ceo

7

To break down

Покварити се
Pokvariti se

8

Towrope

Уже за буксирање

9

Puncture

Пукотина
Pukotina

10

To have a puncture

Испумпати се
Ispumpati se

11

To pump up

Напумпавати
Napumpavati

12

Pressure

Притисак
Pritisak

13

To check (to examine)

Проверити
Proveriti

14

Repair

Поправка
Popravka

15

Auto repair shop

Ауто сервис
Auto servis

16

Spare part

Резервни део
Rezervni deo

17

Part

Део
Deo

18

Bolt

Завртањ
Zavrtanj

19

Screw bolt

Шраф

20

Nut

Навртањ
Navrtanj

21

Washer

Шајбна

22

Bearing

Лежај

23

Tube

Црево
Crevo

24

Gasket, washer

Проложак

25

Cable, wire

Жица

26

Jack

Дизалица
Dizalica

27

Spanner

Матични кључ

28

Hammer

Чекић

29

Pump

Пумпа
Pumpa

30

Screwdriver

Одвртач

31

Fire extinguisher

Спара за гашење ватре

32

Warning triangle

Безбедносни троугао
Bezbednosni truogao

33

To stall

Гасити се
Gasiti se

34

Stalling

Прекид
Prekid

35

To be broken

Бити покварен
Biti pokvaren

36

To overheat

Прегрејати се
Pregrejati se

37

To be clogged up

Запушити се

38

To freeze up

Смрзнити се
Smrznuti se

39

To burst

Пукнути
Puknuti

40

Pressure

Притисак
Pritisak

41

Level

Ниво
Nivo

42

Slack (slack belt)

Слаб
Slab

43

Dent

Угнуће

44

Abnormal noise (motor)

Куцање
Kucanje

45

Crack

Пукотина
Pukotina

46

Scratch

Огреботина
Ogrebotina

Decks in Serbian Class (214):