141 - Foreign languages Flashcards Preview

Serbian > 141 - Foreign languages > Flashcards

Flashcards in 141 - Foreign languages Deck (39):
1

Language

Језик

2

Foreign (adj)

Стран

3

To study

Студирати

4

To learn

Учити

5

To read

Читати

6

To speak

Говорити

7

To write

Писати

8

Fast (adv)

Брзо

9

Slowly (adv)

Споро

10

Fluently

Течно

11

Rules

Правила

12

Grammar

Граматика

13

Vocabulary

Лексика

14

Phonetics

Фонетика

15

Textbook

Уџбеник

16

Dictionary

Речник

17

Teach-yourself book

Уџбеник за самоуке

18

Phrasebook

Приручник за конвезацију

19

Cassette

Касета

20

Videotape

Видео касета

21

CD, compact disc

CD dдиск

22

DVD

DVD

23

Alphabet

Абецеда

24

To spell

Спеловати

25

Pronunciation

Изговор

26

Accent

Нагласак

27

With an accent

Са нагласком

28

Without an accent

Без нагласка

29

Word

Реч

30

Meaning

Смисао

31

Course (a French course etc.)

Течај

32

To sign up

Упиати се

33

Teacher

Професор

34

Translation (process)

Превођење

35

Translation (text...)

Превод

36

Translator

Преводилац

37

Interpreter

Тумач

38

Polyglot

Полиглота

39

Memory

Памћење

Decks in Serbian Class (214):