19 - Opposites Flashcards Preview

Serbian > 19 - Opposites > Flashcards

Flashcards in 19 - Opposites Deck (65):
0

Rich

Богат

1

Poor

Сиромах

2

Ill

Болестан

3

Healthy

Здрав

4

Big

Велик

5

Small

Мали

6

Quickly

Брзо

7

Slowly

Полако

8

Cheerful

Весео

9

Sad

Тужан

10

Together

Заједно

11

Separately

Посебно

12

Aloud (to read)

Гласно

13

Silently (to oneself)

У себи

14

Tall

Висок

15

Low

Низак

16

Deep

Дубок

17

Shallow

Плитак

18

Yes

Да

19

No

Не

20

Distant (in space)

Далек

21

Near

Близак

22

Far

Далеко

23

Nearby

Близу

24

Long

Дугачак

25

Short

Кратак

26

Good (kind hearted)

Добар

27

Evil

Зао

28

Married

Оженјен

29

Single

Неоженјен

30

To forbid

Забранити

31

To permit

Дозволити

32

End

Крај

33

Beginning

Почетак

34

Left (adj)

Лев

35

Right (adj)

Десан

36

First (adj)

Први

37

Last (adj)

Последњи

38

Crime

Злочин

39

Punishment

Казна

40

To order

Наредити

41

To obey

Потчинити се

42

Straight

Прав

43

Curved

Искривљен

44

Heaven

Рај

45

Hell

Пакао

46

To be born

Родити се

47

To die

Умрети

48

Ѕtrong

Снажан

49

Weak

Слаб

50

Old

Стар

51

Young

Млад

52

New

Нов

53

Hard

Чврст

54

Soft

Мек

55

Warm

Топао

56

Cold

Хладан

57

Fat

Дебео

58

Slim

Мршав

59

Narrow

Узак

60

Wide

Широк

61

Good (adj)

Добар

62

Bad (adj)

Рђав

63

Brave

Храбар

64

Cowardly

Плашљив

Decks in Serbian Class (214):