137 - School Flashcards Preview

Serbian > 137 - School > Flashcards

Flashcards in 137 - School Deck (57):
1

School

Школа

2

Headmaster

Директор

3

Pupil (boy)

Ученик

4

Pupil (girl)

Ученица

5

Schoolboy, schoolgirl

Ђак

6

To teach (somebody)

Учити

7

To learn

Учити

8

To learn by heart

Учити напамет

9

To study

Учити

10

To be at school

Учити се

11

To go to school

Ићи у школу

12

Alphabet

Алфабет

13

Subject (at school)

Предмет

14

Classroom

Разред

15

Lesson

Час

16

Playtime, break

Одмор

17

School bell

Звоно

18

Desk (for a pupil)

Клупа

19

Blackboard

Табла

20

Mark

Оцена

21

Good mark

Добра оцена

22

Bad mark

Лошс оцена

23

To give a mark

Давати оцену

24

Mistake

Грешка

25

To make mistakes

Грешити

26

To correct (an error)

Поправљати

27

Crib

Цедуља са одговором

28

Homework

Домаћи задатак

29

Exercise (in education)

Вежба

30

To be present

Присуствовати

31

To be absent

Одсуствовати

32

To punish

Кажњавати

33

Punishment

Казна

34

Conduct (behaviour)

Понашање

35

School report

Дневник

36

Pencil

Олобка

37

Rubber

Гумица

38

Chalk

Креда

39

Pencil case

Перница

40

Schoolbag

Ташна

41

Pen

Хемијска оловка

42

Exercise book

Свеска

43

Textbook

Зџбеник

44

Compasses

Шестар

45

To draw (a blueprint)

Цртати

46

Technical drawing

Цртеж

47

Poem

Песма

48

By heart (adv)

Напамет

49

To learn by heart

Ућити напамет

50

School holidays

Распуст

51

To be on holiday

Бити у распусту

52

Test (at school)

Контролни рад

53

Essay (composition)

Састав

54

Dictation

Диктат

55

Exam

Испит

56

To take an exam

Полагати испите

57

Experiment (chemical-)

Оглед

Decks in Serbian Class (214):