119 - Business people Flashcards Preview

Serbian > 119 - Business people > Flashcards

Flashcards in 119 - Business people Deck (46):
1

Director

Директор

2

Manager

Управник

3

Boss

Руководилац

4

Superior

Начелник

5

Superiors

Начелство

6

President, Chairman

Претседник

7

Deputy (substitute)

Заменик

8

Assistant

Помоћник

9

Secretary

Секретар, Секретарица

10

Personal assistant

Лични секретар

11

Businessman

Бизнисмен

12

Entrepreneur

Предузимач

13

Founder

Заснивач

14

To found

Заснивати

15

Founding member

Оснивач

16

Partner

Партнер

17

Shareholder

Акционар

18

Millionaire

Милионер

19

Billionaire

Милијардер

20

Owner, proprietor

Поседник

21

Landowner

Земљопоседник

22

Client

Клијент

23

Regular client

Сталан Клијент

24

Buyer (customer)

Купац

25

Visitor

Посетилац

26

Professional (n)

Професионалац

27

Expert

Експерт

28

Specialist

Стручњак

29

Banker

Банкар

30

Broker

Брокер

31

Cashier

Благајник

32

Accountant

Књиговођа

33

Security guard

Чувар

34

Investor

Инвестор

35

Debtor

Дужник

36

Creditor

Кредитор

37

Borrower

Зајмопримац

38

Importer

Увозник

39

Exporter

Извозник

40

Manufacturer

Произвођач

41

Distributor

Дистрибутер

42

Middleman

Посредник

43

Consultant

Саветодавац

44

Representative

Представник

45

Agent

Агент

46

Insurance agent

Агент за осигурање

Decks in Serbian Class (214):