74 - City. Life in the city Flashcards Preview

Serbian > 74 - City. Life in the city > Flashcards

Flashcards in 74 - City. Life in the city Deck (55):
1

City, town

Град

2

Capital

Главни град

3

Village

Село

4

City map

План града

5

City centre

Центар Града

6

Suburb, outskirts

Предграђе

7

Suburban (adj)

Предградски

8

Environs (suburbs)

Околине

9

Quarter

Рејон

10

Residential quarter

Рејон за становање

11

Traffic

Саобраћај

12

Traffic lights

Семафор

13

Public transport

Грдадки саобраћај

14

Crossroads

Раскрница

15

Zebra crossing

Прелаз

16

Pedestrian subway

Подземни прелаз

17

To cross

Прелазити

18

Pedestrian

Пешак

19

Pavement

Тротоар

20

Bridge

Мост

21

Embankment

Кеј

22

Fountain

Водоскок

23

Alley

Алеја

24

Park

Парк

25

Boulevard

Булевар

26

Square

Трг

27

Avenue (wide street)

Проспекат

28

Street

Улица

29

Lane

Сокак

30

Dead end

Ћорсокак

31

House

Кућа

32

Building

Зграда

33

Skyscraper

Небодер

34

Facade

Прочеље

35

Roof

Кров

36

Window

Прозор

37

Arch

Лук

38

Column

Колона

39

Corner

Угао

40

Shop window

Излог

41

Shop sign

Натпис

42

Poster

Плакат

43

Advertising poster

Рекламни плакат

44

Hoarding

Огласна табла

45

Rubbish

Ђубре

46

Rubbish bin

Урна

47

To litter

Ђубрити

48

Rubbish dump

Сметиште

49

Telephone box

Телефонска говорница

50

Street light

Стуб Светиљке

51

Bench (park bench)

Клупа

52

Policeman

Полицајац

53

Police

Полиција

54

Beggar

Просјак

55

Homeless

Бескућник

Decks in Serbian Class (214):