185 - Breaking the law. Criminals Flashcards Preview

Serbian > 185 - Breaking the law. Criminals > Flashcards

Flashcards in 185 - Breaking the law. Criminals Deck (89):
1

Bandit

Бандит
Bandit

2

Crime

Злоћин

3

Criminal (person)

Злоћинац

4

Thief

Лопов
Lopov

5

To steal

Красти
Krasti

6

Stealing, theft

Крађа

7

To kidnap

Киднаповати
Kidnapovati

8

Kidnapping

Киднаповање

9

Kidnapper

Киднапер
Kidnaper

10

Ransom

Откуп
Otkup

11

To demand a ransom

Тражити откуп

12

To rob

Пљачкати

13

Robber

Пљачкаш

14

To extort, to blackmail

Уцењивати

15

Extortionist, blackmailer

Уцењивач

16

Extortion, blackmail

Уцењивање
Ucenjivanje

17

To murder, to kill

Убити
Ubiti

18

Murder

Убиство
Ubistvo

19

Murderer

Убица
Ubica

20

Gunshot

Пуцањ
Pucanj

21

To fire a shot

Пући

22

To shoot down

Устрелити
Ustreliti

23

To shoot

Пуцати
Pucati

24

Shooting

Пуцњава
Pucnjava

25

Incident (fight)

Догађај

26

Fight, brawl

Туча

27

Victim

Жртва

28

To damage

Покварити
Pokvariti

29

Damage

Губитак
Gubitak

30

Dead body

Леш

31

Grave (-crime)

Тежак

32

To attack

Напасти
Napasti

33

To beat (dog, person)

Тући

34

To beat up

Претући

35

To take (snatch)

Отети
Oteti

36

To stab to death

Заклати
Zaklati

37

To maim

Осакатити
Osakatiti

38

To wound

Ранити
Raniti

39

Protection racket

Рекет
Reket

40

Racketeer

Рекеташ

41

Gangster

Гангстер
Gangster

42

Mafia

Мафија
Mafia

43

Pickpocket

Џепарош

44

Burglar

Обијач

45

Smuggling

Кријумчарење

46

Smuggler

Кријумчар

47

Forgery

Кривотворење
Krivotvorenje

48

Fake (forged)

Фалсификован
Falsifikovan

49

Rape

Силовање
Silovanje

50

To rape

Силовати
Silovati

51

Rapist

Насилник
Nasilnik

52

Maniac

Манијак
Manijak

53

Prostitute (fem)

Проститутка
Prostitutka

54

Prostitution

Проституција
Prostitucija

55

Drug addict

Наркоман
Narcoman

56

Drug dealer

Продавац дроге
Prodavac droge

57

To blow up (bomb)

Разрушити екплозијом

58

Explosion

Експлозија
Eksplozija

59

To set fire

Запалити
Zapaliti

60

Incendiary (arsonist)

Потпаљивач

61

Terrorism

Тероризам
Terorizam

62

Terrorist

Терориста
Terorista

63

Hostage

Талац
Talac

64

To swindle

Преварити
Prevariti

65

Swindle

Превара
Prevara

66

Swindler

Варалица
Varalica

67

To bribe

Потплатити
Potplatiti

68

Bribery

Потплаћивање

69

Bribe

Мито
Mito

70

Poison

Отров
Otrov

71

To poison

Отровати
Otrovati

72

To poison oneself

Отровати се
Otrovati se

73

Suicide (act)

Самоубиство
Samoubistvo

74

Suicide (person)

Самоубица
Samoubica

75

To threaten

Претити
Pretiti

76

Threat

Претња
Pretnja

77

To make an attempt

Посезати
Posezati

78

To steal (a car)

Украсти
Ukrasti

79

To hijack (a plane)

Отети
Oteti

80

Revenge

Освета
Osveta

81

To avenge

Светити се
Svetiti se

82

To torture, to torment

Мучити

83

Torture

Мучење

84

Pirate

Гусар
Gusar

85

Hooligan

Хулиган
Huligan

86

Armed

Наоружан

87

Violence

Насиље
Nasilje

88

Spying

Шпијунажа

89

To spy

Шпијунирати

Decks in Serbian Class (214):