181 - Ancient people Flashcards Preview

Serbian > 181 - Ancient people > Flashcards

Flashcards in 181 - Ancient people Deck (32):
1

Primitive

Првобитан
Prvobitan

2

Prehistoric

Преијсторијски
Preistorijski

3

Ancient (e.g. civilisation)

Древни
Drevni

4

Stone age

Камени век
Kameni vek

5

Bronze age

Бронзани век
Bronzani vek

6

Ice age

Ледено доба
Ledeno doba

7

Tribe

Племе
Pleme

8

Cannibal

Људождер

9

Hunter

Ловац
Lovac

10

To hunt

Ловити
Loviti

11

Mammoth

Мамут
Mamut

12

Cave

Пећина

13

Fire, campfire

Ватра
Vatra

14

Rock painting

Пећински цртеж

15

Tool (e.g. stone axe)

Алат
Alat

16

Spear

Копље
Koplje

17

Stone axe

Камена секира
Kamena sekira

18

To be at war

Ратовати
Ratovati

19

To domesticate

Припитомљавати животиње

20

Idol

Идол

21

To worship

Клањати се
Klanjati se

22

Superstition

Празноверица
Praznoverica

23

Evolution

Еволуција
Evolucija

24

Development

Развијање
Razvijanje

25

Disappearance

Нестанак
Nestanak

26

To adapt oneself

Прилагођавати се

27

Archaeology

Археологија
Arheologija

28

Archaeologist

Археолог
Arheolog

29

Archaeological (adj)

Археолошки

30

Excavation site, excavations

Ископина
Iskopina

31

Find (object)

Налаз
Nalaz

32

Fragment

Фрагмент
Fragment

Decks in Serbian Class (214):