186 - Police. Law Flashcards Preview

Serbian > 186 - Police. Law > Flashcards

Flashcards in 186 - Police. Law Deck (95):
1

Justice

Правосуђе

2

Court (court room)

Суд
Sud

3

Judge

Судија
Sudija

4

Jurors

Поротници
Porotnici

5

To judge

Судити
Suditi

6

Lawyer, barrister

Адвокат
Advokat

7

Accused

Оптужени

8

Dock

Оптуженичка клупа

9

Charge

Оптужба

10

Accused

Окривљени
Okrivljeni

11

Sentence

Пресуда
Presuda

12

To sentence

Осудити
Osuditi

13

Guilty (culprit)

Крив
Kriv

14

To punish

Казнити
Kazniti

15

Punishment

Казна
Kazna

16

Fine (penalty)

Новчана казна

17

Life imprisonment

Доживотна робија

18

Death penalty

Погубљење
Pogubljenje

19

Electric chair

Електрична столица

20

To execute

Погубити
Pogubiti

21

Execution

Погубљење
Pogubljenje

22

Prison, jail

Затвор
Zatvor

23

Cell

Ћелија

24

Escort

Оружана пратња

25

Prison officer

Тамничар

26

Prisoner

Ухапченик
Затвореник

27

Handcuffs

Лисице
Lisice

28

To handcuff

Ставити лисице
Staviti lisice

29

Prison break

Бекство
Bekstvo

30

To break out

Побећи

31

To disappear

Нестати
Nestati

32

To release (from prison)

Ослободити
Osloboditi

33

Amnesty

Амнестија
Amnestija

34

Police

Полиција
Policija

35

Policeman

Полицијац
Policijac

36

Police station

Станица полиције
Stanica policije

37

Truncheon

Пендрек
Pendrek

38

Loudspeaker

Гласноговорник
Glasnogovornik

39

Patrol car

Патролна кола
Patrolna kola

40

Siren

Сирена
Sirena

41

To turn on the siren

Укључити сирену

42

Siren call

Сиренски глас
Sirenski glas

43

Crime scene

Место жлочина

44

Witness

Сведок
Svedok

45

Freedom

Слобода
Sloboda

46

Accomplice

Саучесник

47

To flee

Побећи

48

Trace (to leave a trace)

Траг
Trag

49

Search (for a criminal)

Потрага
Potraga

50

To look for...

Тражити

51

Suspicion

Сумња
Sumnja

52

Suspicious (suspect)

Сумњив
Sumnjiv

53

To stop (cause to halt)

Зауставити
Zaustaviti

54

To detain (keep in custody)

Задржати

55

Case (lawsuit)

Парница
Parnica

56

Investigation

Истрага

57

Detective

Детектив

58

Investigator

Иследник
Islednik

59

Version

Верзија
Verzija

60

Motive

мотив
Motiv

61

Interrogation

Саслушање

62

To interrogate

Саслушати

63

To question

Испитивати
Ispitivati

64

Checking (police checking)

Провера
Provera

65

Round-up

Хапшење

66

Search (search warrant etc)

Претрес
Pretres

67

Chase (pursuit)

Гоњење
Gonjenje

68

To pursue, to chace

Гонити
Goniti

69

To track (a criminal)

Пратити
Pratiti

70

Arrest

Хапшење

71

To arrest

Ухпасити
Uhpasiti

72

To catch (thief etc)

Ухватити
Uhvatiti

73

Capture

Хватање
Hvatanje

74

Document

Докуменат
Dokumenat

75

Proof (evidence)

Докаж
Dokaz

76

To prove

Доказити
Dokaziti

77

Footprint

Траг
Trag

78

Fingerprints

Отисци прстију
Otisci prstiju

79

Piece of evidence

Доказ
Dokaz

80

Alibi

Алиби
Alibi

81

Innocent (not guilty)

Невин
Nevin

82

Injustice (unjust act)

Неправедност
Nepravednost

83

Unjust, unfair

Неправедан
Nepravedan

84

Crime (adj)

Криминалан
Kriminalan

85

To confiscate

Конфисковати
Konfiskovati

86

Drug (illegal substance)

Дрога

87

Weapon, gun

Оружје

88

To disarm

Разоружати

89

To order (command)

Наређивати

90

To disappear

Ишчезнути

91

Law

Закон
Zakon

92

Legal (adj)

Законит
Zakonit

93

Illegal (adj)

Незаконит
Nezakonit

94

Responsibility

Одговорност
Odgovornost

95

Responsible

Одговорам
Odgovoran

Decks in Serbian Class (214):