105 - Мarketing Flashcards Preview

Serbian > 105 - Мarketing > Flashcards

Flashcards in 105 - Мarketing Deck (19):
1

Marketing

Маркетинг

2

Market

Тржиште

3

Market segment

Део тржишта

4

Product

Производ

5

Goods

Роба

6

Trademark

Жаштитни знак

7

Logotype

Логотип

8

Logo

Лого

9

Demand

Потражња

10

Supply

Понуда

11

Need

Потреба

12

Consumer

Потрошач

13

Analysis

Анализа

14

To analyse

Анализирати

15

Positioning

Позиционирање

16

To position

Позиционирати

17

Price

Цена

18

Pricing policy

Политика цена

19

Pricing

Формирање цена

Decks in Serbian Class (214):